Palliativguiden

Palliativguiden är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård. Har du frågor eller saknar du någon verksamhet så hör av dig till palliativguiden@nrpv.se eller direkt till verksamheten du saknar.

Förkortningar

PKT: palliativa konsultteam/rådgivningsteam.

SPH: specialiserad palliativ hemsjukvård (t.ex.ASIH, LAH o.dyl.)

SPSV: specialiserad palliativ slutenvård (t.ex.hospice o.dyl.)

Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götaland Örebro län Östergötlands län