Palliativguiden

Palliativa teamet Avesta/Hedemora

Kontaktuppgifter

Avesta Lasarett
774 82 Avesta

Kommun: Avesta

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa teamet Avesta/Hedemora

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 0226-49 61 12

Fax: 0226-49 63 91

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Inger Bergström

Verksamhetschef: Annette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Multiprofessionellt Specialiserat Palliativt team som täcker Avesta och Hedemoras kommuner. Teamet är en del av den länsgemensamma kliniken, Specialiserad palliativ Vård Dalarna.

Bemannad med sjuksköterskor 24/7.  Tre läkare anställda vilka arbetar över två Palliativa team. Sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar 50 % vardera. Kurator 1 dag/vecka. Tillgång till dietist och diakon vid behov. Läkarna inom kliniken ingår i en beredskapslinje obekväm arbetstid.

Vi vårdar patienter i hemmet och våra patienter är människor i livets slutskede, oberoende av diagnos och ålder.

Nära samarbete med andra samarbetspartners såsom övrig landstings-, kommunernas- och privata vårdgivares verksamheter såväl inom länet som utomläns.

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Ca 85-90 inskrivna patienter per år. Inget maxantal för antal inskrivna. platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Kommunala boenden samt övrig landstingsverksamheter och privata vårdgivare
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 21 maj, 2021