Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH – Lund

Kontaktuppgifter

St Larsväg 81
221 85 Lund

Kommun: Lund

Enheter som ingår i verksamheten Palliativvårdsavdelning och ASIH

Län/Region: Skåne

Telefon: Vårdavdelning: 046-17 70 93, ASIH: 046-17 70 94

Fax: 046-17 70 96

Webbplats: www.skane.se/palliativvardasih

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1994

Verksamhetsbeskrivning

Vården ges till personer i alla åldrar, dygnet runt och erbjuds de boende i upptagningsområdets åtta kommuner: Burlöv, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. Målsättningen med helhetsvården är ett så gott totalt välbefinnande för patient och familj som möjligt i en svår situation där sjukdomen inte går att bota.

Palliativvårdsavdelning

Vår avdelning har enkelrum, vilket underlättar för närstående som vill hälsa på eller sova över. Familj och närstående är välkomna att vistas på avdelningen när de vill, vi har inga särskilda besökstider. Som komplemet till den mediciska symtomlindringen ges möjlighet att delta i musikcafé med inbjudna artister, poesisamtal med diakonen och umgänge med vårdhunden och dess hundförare. Samtal med kurator och sjukhuspräst erbjuds patienter och närstående som önskar detta. Vissa röntgenundersökningar kan utföras på avdelningen via ett mobilt röntgenteam. Forskning bedrivs i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum och Skånes onkologiska klinik.

Avancerad sjukvård i hemmmet (ASIH)

Vi erbjuder vård i hemmet istället för på sjukhus, där ASIHteamet  har helhetsansvar för vården. Vi kommer då regelbundet hem till patienten och familjen och följer upp hela vårdsituationen i hemmet. Beroende på behovet gör läkare, sjuksköterska, kurator och sjukgymnast hembesök, enskilt eller tillsammans. Vi gör vid behov akuta hembesök dygnet runt. Det är vanligt att vi samarbetar  med kommunens hemsjukvård där hemtjänst, distriktsköterska eller rehabpersonal tillsammans med oss ansvarar för delar av vården. Det görs då en skriftlig planering tillsammans med patient och närstående som förklarar vem som gör vad. Många vårdinsatser som annars vanligen ges på sjukhus, ex blodtransfusioner eller intravenös antibiotika, ges av oss i hemmet.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 16 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 60 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: All sjukvård inom region och kommun
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 4
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 4
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 3
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 11 (ASIH), 3 (Avd)
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 3 (ASIH), 6 (Avd)
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Ja

Annan personal: kock, sekreterare

Senast uppdaterad: 27 januari, 2020