Palliativguiden

Palliativa teamet Leksand-Rättvik

Kontaktuppgifter

Centralgatan 1
795 30 Rättvik

Kommun: Rättvik

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa teamet Leksand/Rättvik

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 0248 – 494765

Fax: 0248-10544

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Kajsa Strid

Verksamhetschef: Annette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2008

Verksamhetsbeskrivning

Multiprofessionellt Specialiserat Palliativt team som täcker Leksand och Rättviks kommuner. Teamet är en del av den länsgemensamma kliniken, Specialiserad palliativ Vård Dalarna.

Bemannad med Sjuksköterskor som har dygnet runt uppdrag med beredskap nattetid, en läkare. Läkaren  ingår i en beredskapslinje obekväm arbetstid tillsammans med två läkare från andra team i norra västra Dalarna. Kurator 1 dag/veckan, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar 50% vardera.  Tillgång till dietist och diakon vid behov.

Vi vårdar patienter i hemmet och våra patienter är människor i livets slutskede, oberoende av diagnos och ålder.

Nära samarbete med andra samarbetspartners såsom övrig landstings-, kommunernas- och privata vårdgivares verksamheter såväl inom länet som utomläns.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 25-30 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 8
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 28 februari, 2024