Palliativguiden

Palliativa Enheten, Karlskoga Lasarett

Kontaktuppgifter

Degerforsvägen, Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Kommun: Karlskoga

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa Enheten , Karlskoga Lasarett

Län/Region: Örebro län

Telefon: 0586-66754

Fax: 0586-66704

Webbplats: orebroll.se

Kontaktperson: Mats Breiwald

Verksamhetschef: Mats Breivald

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2006

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa Enheten är en enhet som servar Västra länsdelen, Närsjukvårdsområde väster, Region  Örebro län, med kunskap och uppföljning av patienter med kronisk sjukdom med kort förväntad överlevnad. Vi bistår med Specialiserad palliativ vård till både sluten och öppen vård. Enheten har funnits sedan januari 2006, och vårdar/följer upp patienter i både öppen och sluten vård samt  arbetar i nära samarbete med den Kommunala hemsjukvården i vår länsdel (3 kommuner).Arbetet består av  smärtlindring och annan symtomlindring,  och bedömning av patienternas övriga behov. Vi arbetar i ett ”team” och innefattar 3 sjuksköterskor med delade tjänster mellan Palliativa Enheten och sluten vården på sjukhuset, samt 1 sjuksköterska som delar sin tjänst mellan enheten och som  Palliativ koordinator i Karlskoga kommun (40/60). Vi har även en sjukhusdiakon som också fungerar som stödperson /samtalskontakt.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 4, samt vid behov. platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Vid behov, varierande. platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Specialiserad palliativ vård , Slutenvård Karlskoga lasarett och Kommunala hemsjukvården, Västra länsdelen, Närsjukvårdsområde väster, Region Örebro län.
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Utbildning och generell information, framförallt till sluten vården och kommunal hemsjukvård.
 • Intagningsförfarande: Via remiss eller direkt förfrågan från öppen eller sluten vård , via egen mottagning.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Medicin och kirurgklinikerna, Kvinnokliniken.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: 2 läkare, varav 1 specialist i Palliativ vård (Diplomerad) , och Onkologi och 1 specialist i Allmän internmedicin (blivande ST-läkare i Palliativ medicin )

Senast uppdaterad: 16 december, 2014