Palliativguiden

SSIH

Kontaktuppgifter

Kullbergska sjukhuset, Box 110
641 22 Katrineholm

Kommun: Katrineholm

Län/Region: Södermanlands län

Telefon: 0150-564 39

Fax: 0150-564 22

Verksamhetschef: Maria Nordström

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

SSIH i Katrineholm är ett teamwork som kännetecknas av samverkan mellan kommuner och landsting.

Den palliativa vården är en del i SSIH och ett förhållningssätt för att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående genom att förebygga och lindra lidandet genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med en livshotande sjukdom. Den palliativa vården bygger på samverkan mellan olika yrkeskategorier.

SSIH:s arbetssätt bygger på överenskommelsen om hemsjukvård gällande primärvårds- och specialiserad nivå. Detta innebär att SSIH kan ansvara för patienten helt eller vara delaktig i konsultation för kommunens personal.

SSIH utför läkarbedömningar dygnet runt för eventuellt behov av specialiserade sjukvårdsinsatser. Överenskommelserna bygger på samarbete för patienter i alla åldrar som har behov av SSIH-insatser. SSIH prioriterar de som har störst behov av specialiserad sjukvård oavsett ålder och diagnos.

SSIH ansvarar för att Samordnad vårdplan upprättas för de patienter som är anslutna till SSIH.

SSIH registrerar i det palliativa registret.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Trygghetsplatser på medicinsk akutvårdsenhet
  5 platser
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: Ej aktuellt
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Sjuksköterska 07.00-22.00

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014