Palliativguiden

Ersta Palliativa klinik, Lilla Erstagården

Kontaktuppgifter

Hästhagsvägen 9
13133 Nacka

Kommun: Nacka

Enheter som ingår i verksamheten Lilla Erstagården

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08 714 68 30

Fax: 087146837

Webbplats: www.erstadiakoni.se/sv/sjukhus/Patient/Kliniker--avdelningar/Hospice/Lilla-Erstagarden

Kontaktperson: Sophia Ahlin

Verksamhetschef: Karin Vretman

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

Lilla Erstagården är den första palliativa enheten för barn som startat i norden, den startade 2010 och tar emot barn för palliativ vård i livets slutskede men också till barn som är inom pallliativ definitionen som avlastningsvård  där symtom kontroll och medicinering ska optimeras eller där familjen behöver stöd och stöttning i den dagliga vården av det svårt sjuka barnet. All personal har vidareutbildning i sjukvård för barn och unga.

Lilla Erstagården har ett nära samarbete med barnsjukhusen där barnet annars vårdas. Vården läggs upp i samråd med den fasta vårdkontakten på barnsjukhuset.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 5 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Övriga vårdgivare av barn
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss eller direktkontakt
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Skapande pedagog, musikterapeut, clowner

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2023