Palliativguiden

Onkologisk enhet

Kontaktuppgifter

Visby lasarett S.t Göransgatan 5
621 84 Visby

Kommun: Visby

Enheter som ingår i verksamheten Onkologavdelning och ett palliativ team

Län/Region: Gotlands län

Telefon: 0498-268160

Kontaktperson: Monica Stuxberg

Verksamhetschef: Monica Stuxberg

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Onkologisk och hematologisk slutenvård

Avdelningen har 10 vårdplatser vi vårdar vuxna patienter med cancerdiagnos, som är i behov av slutenvård, både i kurativt eller palliativt skede. Vi ger även cytostatikabehandlingar för de som av olika anledningar inte kan få behandlingen polikliniskt.

Arbetssättet på avdelningen har stort fokus på teamarbetet och teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, dietist, kurator, sjuksköterska och undersköterska.

Patienter kommer till enheten via akuten, onkolog- och hematologmottagningen och via remiss från andra avdelningar.

Palliativa teamet

Palliativa teamet erbjuder specialiserad palliativ vård till vuxna cancer-, hjärtsvikts- och KOL-patienter med komplexa medicinska och/eller psykosociala behov. Vården bedrivs i nära samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterskor.

Teamet har även ett konsultativt uppdrag mot andra enheter och är bland annat behjälpliga med smärt- och ångestlindring via pumpar, till patienter på andra slutenvårdsavdelningar och särskilda boenden.

Teamets uppdrag är under utveckling och målet är att alla, oavsett diagnos, med behov av specialiserad palliativ vård, skall få möjlighet till vård i hemmet om de önskar det.

Enheten har också en palliativ mottagning för cancerpatienter, som är i en tidigare palliativ fas.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Övrig sjukvårdsenheter på Gotland
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Akut från ordinarie akutmottagning, från onkolog- och hematologmottagningen, från pallaiativa teamet och på remiss från andra enheter.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Utgår ifrån patientens grunddiagnos
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 5 augusti, 2022