Palliativguiden

Specialiserade palliativa vården Gävleborg, Palliativa teamet i Bollnäs/Ovanåker

Kontaktuppgifter

Bollnäs sjukhus
821 81 Bollnäs

Kommun: Bollnäs, Ovanåker

Län/Region: Gävleborgs län

Telefon: 0278-380 67

Fax: 0278-380 49

Webbplats: www.regiongavleborg.se

Kontaktperson: Maria Hammarlund, Linnéa Hurtig

Verksamhetschef: Johanna Ågren

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2003

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamet är ett specialiserat konsultteam för patienter, närstående och vårdpersonal. I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv.
Teamet tar på remiss emot patienter med cancerdiagnos i sen palliativ fas och patienter med ALS, andra diagnosgrupper kan diskuteras utifrån kompetens- och resurstillgång.

Upptagningsområde är Bollnäs och Ovanåkers kommuner.
Teamet har telefonrådgivning vardagar 8-16 för patienter, närstående och personal. Läkare har telefonberedskap helger, lördagar och söndagar 9-15.

Teamets medlemmar gör hembesök, distriktssköterska är omvårdnadsansvarig. Teamet är konsult för sina inskrivna patienter, när dessa är inneliggande på sjukhuset. Teamet finns tillgängliga för konsultation och rådgivning till vårdpersonal även för patienter som inte är inskrivna i teamet. Teamet erbjuder närståendeuppföljning både enskilt och i grupp.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 30 men det finns inget maxantal platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Till patienter och anhöriga, hemsjukvård, primärvård samt andra enheter som vårdar palliativa patienter
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 29 augusti, 2023