Palliativguiden

Specialiserade palliativa vården Gävleborg, Palliativa teamet i Bollnäs/Ovanåker

Kontaktuppgifter

Bollnäs sjukhus
821 81 Bollnäs

Kommun: Bollnäs, Ovanåker

Län/Region: Gävleborgs län

Telefon: 0278-380 67

Fax: 0278-380 49

Webbplats: www.regiongavleborg.se

Kontaktperson: Maria Hammarlund

Verksamhetschef: Kristina Granevåg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2003

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa teamet är ett konsultations- och rådgivningsteam för patienter, närstående och vårdpersonal. I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv.

Palliativa teamet tar på remiss emot patienter med cancerdiagnos i sen palliativ fas och ALS-patienter (efter särskild överenskommelse).

Upptagningsområde är Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

Teamet har telefonrådgivning vardagar 8-16 för personal, patienter och närstående, och läkare har telefonberedskap helger, lördagar och söndagar 9-15.

Teamets medlemmar gör hembesök, distriktssköterska är omvårdnadsansvarig. Teamet erbjuder närståendeuppföljning, deltar i utbildning i palliativ vård som riktar sig till alla yrkeskategorier, medverkar i utbildningar på högskola och gymnasiet.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 30 men det finns inget maxantal platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Till patienter och anhöriga, hemsjukvård, primärvård samt andra enheter som vårdar palliativa patienter
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014