Palliativguiden

Palliativa konsultteamet i Varberg

Kontaktuppgifter

Hallands sjukhus Varberg, Träslövsvägen 68
432 81 Varberg

Kommun: Varberg

Län/Region: Hallands län

Telefon: 0340-48 10 00

Fax: 0340-48 17 35

Webbplats: www.regionhalland.se

Kontaktperson: Elizabet Dijck

Verksamhetschef: Helena Gladh

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1995

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa konsultteamet har Varbergs kommun med cirka 67 000 invånare som upptagningsområde. Vi kommer i kontakt med patient och närstående efter remiss från behandlande läkare.

 Palliativ vård innebär lindrande vård när bot inte längre är möjlig. Flertalet diagnoser förekommer även om cancer är den vanligaste. Teamet arbetar med att ge symtomlindring och psykosocialt stöd till patienter för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Vården har ett helhetsperspektiv kring människan och erbjuder även stöd åt närstående.

Teamet arbetar konsultativt och har inga egna vårdplatser. Vi arbetar dagtid vardagar och erbjuder patienter medicinsk vård i samråd med patientansvarig distriktsläkare och läkare/sjuksköterska inom specialistsjukvården.

Vi har även ett nära samarbete med sjuksköterskorna inom hemsjukvården i Varbergs kommun, som är de som arbetar närmast patienten och närstående.

Varbergs palliativa konsultteam består av fyra sjuksköterskor, en kurator, en sekreterare samt tre läkare. Läkarna arbetar även på palliativa konsultteamet i Falkenberg. Teamet har en samordnad funktion och kan förmedla kontakt med t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut i kommunen eller diakon och präst i svenska kyrkan.

Teamet har ett utbildningsuppdrag för att personal, som arbetar nära dessa patienter, får fortlöpande undervisning om lindrande symtombehandling i palliativt skede

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 12 mars, 2024