Palliativguiden

ASIH Långbro Park Stockholm Södra

Kontaktuppgifter

Bergtallsvägen 12
125 59 Älvsjö

Kommun: Huddinge, Stockholm

Enheter som ingår i verksamheten ASIH Handen, ASIH Huddinge, ASIH Långbro park, ASIH Nacka, Palliativ vårdavdelning Långbro park

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-123 477 00

Fax: 08-123 497 90

Webbplats: asih.sll.se

Kontaktperson: Anna Ström

Verksamhetschef: Anna Ström

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1999

Verksamhetsbeskrivning

ASIH Stockholm Södra bedriver vård i landstingets egen regi och har lång erfarenhet av ASIH och specialiserad palliativ vård. Vår vision är att vi ska leda utvecklingen av avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ vård. Att skapa trygghet är vår viktigaste uppgift. Tillsammans med patient och närstående och andra samverkanspartners bedriver vi vård som är jämlik och säker och präglas av helhetssyn och hög tillgänglighet.

ASIH Stockholms Södra är en av landets största specialiserade palliativa verksamheterna och består av en palliativ vårdavdelningar i Långbro park med 16 vårdplatser och fyra ASIH-enheter i Långbro park i Älvsjö, Handen, Huddinge och i Nacka. ASIH-enheterna vårdar sammanlagt ca 360 patienter.

Vår målsättning är att ge förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet till de patienter vi vårdar. Vården är till för patienter med specialiserade vårdbehov, oavsett diagnos och vården bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan. Många patienter har en cancerdiagnos men verksamheten har en hög andel patienter med andra sjukdomar såsom t.ex. ALS, KOL och hjärtsvikt. Vi tar även emot patienter med multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är övervägande och målet är trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse.

Våra strategier inför framtiden:
Arbetssätt som skapar värde för patienten och dess närstående.
Ständigt modernisera verksamheten
Attraktiv arbetsplats.

Vi arbetar systematiskt med patient- och medarbetarsäkerhet. Vi vill ständigt förbättra samarbetet med andra vårdgivare och vill fortsätta utveckla gemensamma vårdkedjor och säkra övergångar i vården.
ASIH Stockholm har mycket studenter inom alla yrkesområden, erbjuder ST-placeringar och bedriver ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete.
Verksamheten tar gärna emot studiebesök och auskultationer.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 16 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 190 av totalt 370 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: kvalitetssamordnare, IT-samordnare, sekreterare, servicetekniker, vaktmästare

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014