Palliativguiden

Stiftelsen Stockholms Sjukhem, Palliativt Vård

Kontaktuppgifter

Mariebergsgatan 22
112 19 Stockholm

Kommun: Stockholm

Enheter som ingår i verksamheten Slutenvårdavdelning samt ASIH Innerstaden och Bromma

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08 122 800 00

Fax: 08-617 93 00

Webbplats: www.stockholmssjukhem.se

Kontaktperson: Annika Norman

Verksamhetschef: Karolina Behrnsten

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 1991

Verksamhetsbeskrivning

Stockholms Sjukhem är en icke vinstdrivande vårdgivare med en värdegrund som bygger på omtanke, respekt och kunskap.

Målsättningen är att ge förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet till de patienter vi vårdar. Vården är till för patienter med specialiserade vårdbehov, oavsett diagnos och vården bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan.

Palliativt Centrum vid Stiftelsen Stockholms Sjukhem är bland de största specialiserade palliativa verksamheterna i landet och består av en vårdavdelningar på Kungsholmen med 22 slutenvårdsplatser där  specialiserad palliativ vård erbjuds till patienter från hela Stockholms län. I Palliativt Centrum ingår också två ASIH-enheter ( Avancerad Sjukvård I Hemmet) som utgår från Kungsholmen och Bromma sjukhus och är auktoriserade inom Stockholms innerstad, Stockholms västra och norra förorter, Sollentuna-Ekerö-Sundbyberg-Solna-och Lidingö kommuner. ASIH-enheterna vårdar sammanlagt 240 patienter.

Stockholms Sjukhem  är en aktiv undervisningsenhet och erbjuder verksamhetsintegrerat lärande både på grund- och vidareutbildningsnivå.
Dessutom finns en FoUU-enhet och i samverkan med denna bedrivs forskning och utvecklingsarbete med aktivt nationellt och internationellt samarbete.

Verksamheten tar emot studiebesök och auskultationer.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 22 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 260 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: St Görans medicinklinik, internt inom våra övriga verksamhetsområden samt till vårdgrannar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • FoUU-verksamhet
  - platser
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 5
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 5
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 4
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 10
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 4
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan undersköterska

Annan personal: FOUU medarbetare, AKA=adjungerad klinisk adjunkt, apotekare, utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2023