Palliativguiden

SSIH, Vårdcentralen Strängnäs

Kontaktuppgifter

Finningevägen 40, Strängnäs
63188 Eskilstuna

Kommun: Strängnäs

Enheter som ingår i verksamheten SSIH specialicerad sjukvård i hemmet.

Län/Region: Södermanlands län

Telefon: 0152-260 43

Fax: 0152-260 27

Webbplats: www.1177.se/Sormland/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Strangnas-Strangnas/

Verksamhetschef: Mirja Kostela Waldenström

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2003

Verksamhetsbeskrivning

SSIH är lokaliserade till Strängnäs vårdcentral och upptagningsområdet är hela Strängnäs Kommun. Vi är ett multiprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, samtalsterapeut, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.  SSIH har två trygghetsplatser, en på Isabellagården i Strängnäs och en på Riagården i Åkers-Styckebruk. Vårt uppdrag är att symtomlindra och vårda svårt sjuka och döende patienter i hemmet med sjukdom i ett palliativt skede. Våra patienter är i alla åldrar vilket innebär att vi även vårdar barn. Vi har även insatspatienter vilket innebär kortvariga medicinska insatser, remitterande klinik har fortsatt läkaransvar. Vi har en handlingsplan för att stödja barn som närstående. Vi samarbetar med personal från kommunens olika hemtjänstgrupper. Vi är även en HBTQ-diplomerad verksamhet.

Vår värdegrund är kontinuitet, trygghet och tillgänglighet för patienter och anhöriga.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 25 + eventuella insatspatienter platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Trygghetsplatser på kommunalt äldreboende.
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: En diplomerad sjuksköterska i palliativ vård 2015
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Primärvården
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 4 maj, 2023