Palliativguiden

Palliativa rådgivningsteamet – PRT i Kalix

Kontaktuppgifter

Skolgatan 1
952 82 Kalix

Kommun: Kalix

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa rådgivningsteamet medicin- och rehabkliniken Kalix sjukhus

Län/Region: Norrbottens län

Telefon: 0923-76235, 0923-76129

Fax: 0923-76580

Webbplats: https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Verksamhetsomraden/Palliativ-vard-i-Norrbotten/Palliativt-Radgivnings-Team/

Kontaktperson: Louice Karlsson, Margareta Olsson

Verksamhetschef: Annika Åström

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

Det palliativa rådgivningsteamet i Kalix har 4 kommuner i sitt upptagningsområde (Kalix, Överkalix, Övertorneå och Haparanda). Teamet består av två sjuksköterskor och en läkare. Övriga professioner såsom sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist samt personal från sjukhuskyrkan finns kopplade till teamet och kan konsulteras vid behov. PRT arbetar på konsultbas dagtid och ger råd, stöd, handledning samt utbildning till personal som vårdar patienter i behov av palliativ vård, oavsett om de vårdas inom hemsjukvård, slutenvård eller kommunalt boende. PRT ger även råd och stöd direkt till den enskilde patienten och till de närstående.

Teamet tar inte över behandlingsansvaret utan fungerar som konsultativt stöd tillsammans med ansvarig vårdgivare. Utbildning och handledning rörande exempelvis symtomlindring, pumpar och subcutana venportar kan vid behov anordnas.

Teamets sjuksköterskor och läkare kan vid behov göra hembesök i samråd med ansvariga vårdgivare.

Alla vårdtagare i behov av teamets insatser bör ha en palliativ diagnos (Z51.5).

Teamet kontaktas via telefon, epikris/journalkopia eller remiss till kxprt.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Hemsjukvård, slutenvård, primärvård, kommunala boenden, privata vårdaktörer, patient och närstående.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Teamet kontaktas via telefon, epikris/journalkopia eller remiss till kxprt.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 4 april, 2018