Palliativguiden

Rehabhotellet AB

Kontaktuppgifter

Drottninggatan 33 1tr
111 51 Stockholm

Kommun: Stockholm

Enheter som ingår i verksamheten Asih

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-219950

Fax: 08-219951

Webbplats: rehabhotellet.se

Kontaktperson: Marianne eriksson

Verksamhetschef: Marianne eriksson

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 2013

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Nej
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 57 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Ja
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Dietist

Senast uppdaterad: 23 februari, 2016