Palliativguiden

ASIH Centrum, Göteborg

Kontaktuppgifter

Skånegatan 11
411 40 Göteborg

Kommun: Göteborg

Enheter som ingår i verksamheten ASIH Centrum

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 031-365 76 00

Fax: 031-365 76 75

Webbplats: -

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

ASIH är ett multiprofessionellt team som drivs av två huvudmän i ett väl fungerande samarbete.  Samverkan sker mellan VG-region och Göteborgs stad. Verksamheten är lokaliserad tillsammans med allmän hemsjukvård och äldreboende i stadsdelen centrum, Göteborg.

Upptagningsområdena är stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné, med ett befolkningsunderlag på 123 000 invånare. Patienterna remitteras framförallt från slutenvården men också från primärvården. Hembesök av läkare och kurator ingår i högkostnadsskyddet medan övrig vård är kostnadsfri. Verksamheten bedrivs dygnet runt.

ASIH erbjuder avancerad medicinsk vård för personer med olika diagnoser, i alla åldrar, med en komplicerad sjukdomsbild. Vården riktar sig i huvudsak till patienter med obotlig sjukdom och bedrivs som en aktiv helhetsvård. Målet med vården är att tillgodose de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven både för patient och närstående, för att ge bästa möjliga livskvalitet.

Inläggningsmöjlighet finns i viss mån på avdelning knuten till palliativa sektionen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samarbete finns också med Hospice Göteborg.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Allmän palliativ vård i allmän hemsjukvård, på SÄBO och korttidsboende. Utvecklingsarbete bedrivs för all personal av sjuksköterska med expertuppdrag.
  ej spesificerat platser
 • Intagningsförfarande: Remiss/vårdbegäran
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 2 september, 2019