Palliativguiden

Specialiserad palliativ vård Gävleborg, Palliativa teamet i Söderhamn

Kontaktuppgifter

Närsjukvården
826 81 Söderhamn

Kommun: Söderhamn

Län/Region: Gävleborgs län

Telefon: 0270-770 86

Fax: 0270-774 73

Webbplats: www.regiongavleborg.se

Kontaktperson: Tomas Carlsson

Verksamhetschef: Kristina Granevåg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2001

Verksamhetsbeskrivning

SÖDERHAMN:

Palliativa teamet är ett konsult- och rådgivningsteam för patienter, närstående och vårdpersonal. I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv.

Palliativa teamet tar på remiss emot patienter med cancerdiagnos i sen palliativ fas och ALS-patienter (efter särskild överenskommelse).

Upptagningsområde är Söderhamns kommun.

Teamet har telefonrådgivning vardagar 8-16 för personal, patienter och närstående och läkare har telefonberedskap helger, lördagar och söndagar 9-15.

Teamets medlemmar gör hembesök, distriktssköterska är omvårdnadsansvarig. Teamet erbjuder närståendeuppföljning, deltar i utbildning i palliativ vård.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 30 platser men inget maxantal finns platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014