Palliativguiden

Specialiserad palliativ vård Gävleborg, Palliativa teamet i Söderhamn

Kontaktuppgifter

Närsjukvården
826 81 Söderhamn

Kommun: Söderhamn

Län/Region: Gävleborgs län

Telefon: 0270-770 86

Fax: 0270-774 73

Webbplats: www.regiongavleborg.se

Kontaktperson: Tomas Carlsson och Linnéa Hurtig

Verksamhetschef: Johanna Ågren

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2001

Verksamhetsbeskrivning

SÖDERHAMN:

Palliativa teamet är ett specialiserat konsultteam för patienter, närstående och vårdpersonal. I teamet finns kompetens för att stödja patient och närstående utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt/andligt perspektiv. Teamet tar på remiss emot patienter med cancer i sen palliativ fas och patienter med ALS, andra diagnosgrupper kan diskuteras utifrån kompetens- och resurstillgång.

Upptagningsområdet är Söderhamns kommun
Teamet har telefonrådgivning vardagar 8-16 för patienter, närstående och personal. Läkare har telefonberedskap helger, lördagar och söndagar kl. 9-15.

Teamets medlemmar gör hembesök, distriktssköterska är omvårdnadsansvarig. Teamet är konsult för sina inskrivna patienter, när dessa är inneliggande på sjukhuset. Teamet finns tillgängliga för konsultation och rådgivning till vårdpersonal även för patienter som inte är inskrivna i teamet. Teamet erbjuder närståendeuppföljning både enskilt och i grupp.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 30 platser men inget maxantal finns platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 29 augusti, 2023