Palliativguiden

Palliativ Medicin Skellefteå

Kontaktuppgifter

Lasarettsvägen 29E
931 41 Skellefteå

Kommun: Skellefteå

Enheter som ingår i verksamheten Palliativt hemsjukvårdsteam samt palliativt konsultteam

Län/Region: Västerbottens län

Telefon: 0910-77 15 07

Fax: 0910-583301

Webbplats: https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Palliativ-medicin-Skelleftea/

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1993

Verksamhetsbeskrivning

Vi erbjuder svårt sjuka patienter och deras närstående ett alternativ till vård på sjukhus eller täta besök på mottagningar och hälsocentraler. Vår specialkunskap är palliativ vård, dvs. symtomlindring vid icke botbar sjukdom. Teamet ger avancerad medicinsk behandling utifrån patientens behov av symtomlindring i både tidigt och sent skede.

Palliativ Medicin arbetar i team med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, kurator samt dietist. Vi samarbetar ofta med andra specialister från exempelvis smärt-, kirurg-, medicin- eller onkologkliniken. Vi kan också förmedla kontakt med bland andra, psykolog, sjukhuskyrkan eller annan religiös företrädare.

I verksamheten finns även ett palliativt konsultteam som bland annat ger råd och stöd till personal i den egna Regionen, kommunal hemsjukvård, särskilda boenden samt även direkt till patienter. I det konsultativa arbetet involveras ordinarie vårdgivares läkare, sjuksköterskor, paramedicinare osv.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Ospecificerat platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Via remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Extern jourlinje
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 2 november, 2023