Palliativguiden

Palliativ Medicin Skellefteå

Kontaktuppgifter

Lasarettsvägen 29E
931 41 Skellefteå

Kommun: Skellefteå

Enheter som ingår i verksamheten Palliativt hemsjukvårdsteam samt palliativt konsultteam

Län/Region: Västerbottens län

Telefon: 0910-77 15 07

Fax: 0910-583301

Webbplats: https://www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Avancerad-hemsjukvard-Skelleftea/

Kontaktperson: Anne Hörnqvist

Verksamhetschef: Elisabeth O Karlsson

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 1993

Verksamhetsbeskrivning

Vi erbjuder svårt sjuka patienter och deras närstående ett alternativ till vård på sjukhus eller täta besök på mottagningar och vårdcentraler. Vår specialkunskap är palliativ vård (symtomlindring vid icke botbar sjukdom). Vi ger avancerad medicinsk behandling utifrån patientens behov av symtomlindring.

AHS arbetar i team med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast. Vid behov kan vi ta hjälp av andra specialister från exempelvis smärt-, kirurg-, medicin- eller onkologkliniken. Vi kan också förmedla kontakt med bland andra  psykolog eller präst.

I verksamheten finns även ett palliativt konsultteam som bland annat ger råd och stöd till personal i det egna landstinget, kommunal hemsjukvård, särskilda boenden samt även direkt till patienter. I det konsultativa arbetet involveras ordinarie vårdgivares läkare, sköterskor, paramedicinare o.s.v.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Ospecificerat, som regel 25-35 anslutna platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Till sjukvården, kommunal hemsjukvård, särskilda boenden och direkt mot patienter
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Via remiss och palliativt konsultteam
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Extern jourlinje
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 7 februari, 2020