Palliativguiden

Aleris ASIH Väsby

Kontaktuppgifter

Löwenströms väg 2
194 45 Upplands Väsby

Kommun: Upplands-Väsby

Enheter som ingår i verksamheten Aleris Närsjukvård, bedriver avancerad sjukvård i hemmet ASIH, i följande team: Aleris ASIH Tyresö, Aleris ASIH Haninge Västra, Aleris ASIH Haninge Östra, Aleris ASIH Nynäshamn, Aleris ASIH Huddinge, Aleris ASIH Botkyrka, Aleris ASIH Södertälje, Aleris ASIH Söderort, Aleris ASIH Värmdö, Aleris ASIH Lidingö, Aleris ASIH Sollentuna, Aleris ASIH Täby, Aleris ASIH Västerort, Aleris ASIH Järfälla, Aleris ASIH Väsby samt slutenvård genom våra palliativa avdelningar i Handen och på Lidingö

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-586 210 35

Fax: 08-590 708 34

Webbplats: https://www.aleris.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

Aleris Närsjukvård erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ slutenvård på uppdrag av Landstinget och HSN förvaltning.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård, vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid att patientens behov skall få genomsyra hela vår verksamhet.

Palliativ vård ges i form av heldygnsvård i hemmet eller slutenvård. Vi tar även emot patienter med multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är övervägande och målet är trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse. Stor vikt läggs vid samverkan med vårdgrannar i syfte att patienten tryggt skall komma hem till egna boendet. 

Vår palliativa avdelning, ligger invid Löwenströmska sjukhuset i en vacker naturnära lund. Här finns 18 enkelrum med vacker och personlig inredning med egen dusch och möjlighet för närstående att övernatta.Vår personal har hög kompetens och avdelningen har fria besökstider. Vårdavdelningen tar emot patienter över 18 år från vårt upptagningsområde samt från övriga länet efter patientens fria val. Vi lägger stor vikt vid att göra vårdtiden så värdig som möjligt för patienterna genom att möta deras individuella önskemål och behov med respekt och tid. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symptomlindring och omvårdnad. Stöd till anhöriga ser vi som en viktig del av vården.

Vi håller en hög servicenivå gentemot våra remittenter och uppskattar en nära kontakt för att vi ska kunna ge en så adekvat vård som möjligt. Vi dokumenterar i Take Care och besvarar alltid remiss samma dag och lämnar klara besked om när vi kan ta emot patienten.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierad och vi är certifierade i miljö och HBT samt arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete genom lokala vårdprogram och registrering i Palliativregistret.

För mer information var god se www.praktikertjanstasih.se

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 18 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 36 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Palliativa avdelningen SPSV Praktikertjänst N.Ä.R.A. Upplands-Väsby
  12 platser
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Teamsekreterare

Senast uppdaterad: 17 september, 2023