Tidskriften för palliativ vård i Sverige

Tidskriften Palliativ Vård distribueras till medlemmar i NRPVs yrkesföreningar och är du inte medlem och vill ha tidskriften kan du prenumerera. Tidskriften  utkommer med 4 nummer /år och en prenumeration kostar 300 kr.

Så här prenumererar du

Skriv till tidskriften@nrpv.se och uppge för och efternamn, adress samt postnummer och postadress dit tidningen ska skickas. Du får en faktura på prenumerationsavgiften.

Tidskriften Palliativ Vård har i varje nummer ett patientfall för reflektion och diskussion.

En pdf-fil med sammanställning av flera av de senaste årens patientfall som publicerats i tidskriften finns nu för nedladdning. Patientfall från tidskriften Palliativ Vård

Äldre tidskrifter

Tidning nummer 4/2018

Tidning finns enbart i pappersformat.

Hela tidskriften läggs ut med ett halvårs eftersläpning.

Tidning nummer 2/2017

Välkommen till Palliativ Vård –
Tidskriften för palliativ vård i Sverige

Tidskriften riktar sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.

I tidskriften kan det förekomma annonser för receptbelagda läkemedel.

Marknadsföring av receptbelagda läkemedel får enligt läkemedelslagen inte riktas till allmänheten, därför ställer vi följande fråga.

Arbetar du inom sjukvården?

Ja