Tidskriften för palliativ vård i Sverige

Palliativ Vård distribueras till medlemmar i NRPV:s yrkesföreningar. Är du inte medlem och vill få tidskriften kan du prenumerera. Tidskriften  utkommer med 4 nummer/år och en prenumeration kostar 300 kr.

Så här prenumererar du

Skriv till prenumeration@nrpv.se och uppge för och efternamn, adress samt postnummer och postadress dit tidningen ska skickas. Du får en faktura på prenumerationsavgiften.

Om du vill annonsera

Tidskriften Palliativ Vård är multiprofessionell och når yrkesverksamma i alla delar av vården i livets slutskede. Vill du också nå dem med din annons, kontakta Emelie Blomquist på Adviser: emelie@adviser.se eller 0726-00 67 38.

Patientfall

Tidskriften Palliativ Vård har i varje nummer ett patientfall för reflektion och diskussion. En pdf-fil med sammanställning av flera patientfall som publicerats i tidskriften finns för nedladdning. Patientfall från tidskriften Palliativ Vård

Artiklar med referenser

Referenser till forskningsöversikten – Tidiga insatser nyckel till livskvalité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidning nummer 2 2024

 

Tidning nummer 4 2022

Tidning nummer 3 2022

Tidning nummer 2 2022

 

Tidning nummer 1 2022

 

Tidning nummer 4 2021

 

Tidning nummer 3 2021

 

Tidning nummer 2 2021

 

Tidning nummer 1 2021

 

Tidning nummer 3/2020

 

Artiklar med referenser

Tidning nummer 3/2019

Artiklar med referenser

Danmark-drömmen om en egen specialitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidning nummer 2/2019

Artiklar med referenser

Att behandla psykiskt sjukdom i livets slut

Utmaningar i teamarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidning nummer 2/2017

Välkommen till Palliativ Vård –
Tidskriften för palliativ vård i Sverige

Tidskriften riktar sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.

I tidskriften kan det förekomma annonser för receptbelagda läkemedel.

Marknadsföring av receptbelagda läkemedel får enligt läkemedelslagen inte riktas till allmänheten, därför ställer vi följande fråga.

Arbetar du inom sjukvården?

Ja