Palliativguiden

LAH Närsjukvården i Finspång

Kontaktuppgifter

Brinells vägen 9
612 30 Finspång

Kommun: Finspång

Enheter som ingår i verksamheten LAH (specialiserad palliativ vård i hemmet)

Län/Region: Östergötlands län

Telefon: 010-1042551

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1994

Verksamhetsbeskrivning

 1. LAH erbjuder specialiserad palliativ vård i hemmet för patienter med komplexa symtom och behov.
 2. Mottagningsverksamhet efter remissförfrågan (t.ex. blodtransfusioner).

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: till Kommunal hemsjukvård och Säbo
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Enheten har tillgång till vårdplatser inom närsjukvårdskliniken
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 25 december, 2022