Palliativguiden

Ersta sjukhus Hospicekliniken

Kontaktuppgifter

Folkungagatan 121
116 91 Stockholm

Kommun: Stockholm

Enheter som ingår i verksamheten Ersta Hospice slutenvård Ersta ASIH

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-714 65 00

Fax: 08-714 66 67

Webbplats: www.erstadiakoni.se/sv/sjukhus/Patient/Kliniker--avdelningar/Hospice/

Kontaktperson: Karolina Behrnsten

Verksamhetschef: Karolina Behrnsten

Huvudman: landsting

Driftsform:

Startår: 1987

Verksamhetsbeskrivning

Ersta diakoni bedriver sjukvård sedan 1851. Vi är en ideell förening som inte är vinstsyftande. Vid Ersta sjukhus finns mer än tjugofem års erfarenhet av palliativ vård.

I vår verksamhet ingår ASIH – Avancerad Sjukvård i Hemmet, samt SPSV Specialiserad Palliativ Sluten Vård. Vi har dessutom ett barn och ungdomshospice.

Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet så att våra svårt sjuka patienter ska må så bra som möjligt i vardagen och kunna leva ett aktivt liv. Vi har respekt för individens och närståendes önskemål och behov. Vården planeras tillsammans med patienter och deras anhöriga.

Sinnenas hospice är vår vision som omsätts i olika aktiviteter och upplevelser med syftet att bidra till välbefinnande och känsla av mening i en livssituation med svår sjukdom. Det innebär att vi utöver palliativ vård av hög kvalitet erbjuder aktiviteter och upplevelser. Några exempel på detta kan vara: Skapa med färg och form, arbeta med olika material och tekniker. Hör levande musik och underhållning. Massage med doftande oljor. Umgås, träna och slappna av i grupp. Få besök av terapihund

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 20 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 95 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Klinisk farmaceut. Klinikassistent. Medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014