Palliativguiden

Ersta Palliativa klinik, ASIH, SPSV

Kontaktuppgifter

Ersta ASIH, Fjällgatan 44 plan 2, 116 28 Stockholm: Ersta SPSV(vårdavdelning), Folkungagatan 125, plan 6
116 30 Stockholm

Kommun: Lidingö, Nacka, Solna, Stockholm, värmdö

Enheter som ingår i verksamheten Ersta ASIH : Ersta SPSV : Lilla Erstagården

Län/Region: Stockholms län

Telefon: Ersta ASIH 08 – 714 66 11 : Ersta SPSV 08 – 714 66 05 : Lilla Erstagården 08 - 714 68 30

Fax: 08-714 66 67

Webbplats: www.erstadiakoni.se/palliativa-kliniken/

Huvudman: region

Driftsform:

Startår: 1987

Verksamhetsbeskrivning

Ersta diakoni bedriver sjukvård sedan 1851. Vi är en ideell förening som inte är vinstsyftande. Vid Ersta sjukhus finns mer än tjugofem års erfarenhet av palliativ vård.

I vår verksamhet ingår ASIH – Avancerad Sjukvård i Hemmet, samt SPSV Specialiserad Palliativ Sluten Vård. Vi bedriver dessutom palliativ vård för barn och ungdomar.

Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet så att våra svårt sjuka patienter ska må så bra som möjligt i vardagen och kunna leva ett aktivt liv. Vi har respekt för individens och närståendes önskemål och behov. Vården planeras tillsammans med patienter och deras anhöriga.

Guldkorn är vår vision som omsätts i olika aktiviteter och upplevelser med syftet att bidra till välbefinnande och känsla av mening i en livssituation med svår sjukdom. Det innebär att vi utöver palliativ vård av hög kvalitet erbjuder aktiviteter och upplevelser. Några exempel på detta kan vara: Skapa med färg och form, arbeta med olika material och tekniker. Lyssna till levande musik och underhållning, massage med doftande oljor, umgås, träna och slappna av i grupp eller få besök av terapihund

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 20 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 150 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 6
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär x
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal:

Senast uppdaterad: 12 juni, 2024