Palliativguiden

SSIH – Specialiserad sjukvård i hemmet, Eksjö

Kontaktuppgifter

SSIH, Höglandssjukhuset i Eksjö
575 81 Eksjö

Kommun: Eksjö

Enheter som ingår i verksamheten SSIH, Höglandssjukhuset i Eksjö

Län/Region: Jönköpings län

Telefon: 010- 243 63 00

Fax: 010- 243 63 07

Webbplats: www.rjl.se

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

SSIH i Eksjö arbetar med specialiserad palliativ vård och vi riktar oss till patienter med palliativt vårdbehov oavsett diagnos och ålder.  Våra patienter vårdas i hemmet, på särskilt boende eller korttidsboende.

För oss är det viktigt att verka för högsta möjliga livskvalitet för både patienter och närstående.
Vi ger råd och stöd i första hand i hemmet men även på vårdavdelning vid eventuell sjukhusvård. SSIH har inga egna vårdplatser, vid behov av slutenvård vårdas patienten i första hand på sin hemmaklinik.
I vårt uppdrag ingår även att utbilda och stödja vårdpersonal och vi har etablerade nätverk med palliativa ombud både i kommunens hemsjukvård och inom slutenvården.

För att anslutas till teamet behövs en läkarremiss.  Vi gör teambesök i patientens hem. Är patienten på sjukhus försöker vi även besöka hen där. Utifrån patienten behov och önskemål planerar vi tillsammans fortsatt uppföljning.

Vi arbetar vardagar 7.30- 17:00. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor i kommunernas hemsjukvård. De är oftast med på våra hembesök för att skapa kontinuitet för patienten. Sjuksköterskorna i hemsjukvården har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret och finns tillgängliga dygnet runt. På jourtid kan läkarstöd fås via primärvårdens bakjour.

Teamet består av tre läkare, sju sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor och en kurator.
Vi utgår från Höglandssjukhuset i Eksjö men tillhör geriatriska kliniken på länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Vårt upptagningsområde är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda samt Ydre kommun.

Vi tillhör en länsgemensam organisation där även SSIH i Jönköping och SSIH i Värnamo ingår.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 40-50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 19 oktober, 2023