Palliativguiden

Enheten för palliativ medicin (EPM) Kalmar

Kontaktuppgifter

Länssjukhuset, Geriatriska kliniken, EPM
391 85 Kalmar

Kommun: Kalmar

Enheter som ingår i verksamheten Avdelning 30, LAH (specialiserad palliativ hemsjukvård), Palliativt rådgivningsteam norra, Palliativt rådgivningsteam södra

Län/Region: Kalmar län

Telefon: 0480-448059

Fax: 0480-448967

Webbplats: www.1177.se/Kalmar-lan/hitta-vard/kontaktkort/Enheten-for-palliativ-medicin-Kalmar/

Kontaktperson: Ulrike Fleischer

Verksamhetschef: Anna Lindquist

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2001

Verksamhetsbeskrivning

Enheten för palliativ medicin består av avdelning 30 med 10 slutenvårdsplatser, Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) med 40 hemsjukvårdsplatser, Palliativa rådgivningsteamet norra och Palliativa rådgivningsteamet södra.

Våra patienter är människor i alla åldrar med symtomgivande, obotlig, progressiv sjukdom oavsett diagnos, bostadsort eller vårdform. Avdelning 30 är till för dig med komplex problematik eller svårbehandlade symtom som inte bättre handläggs i annan vårdform. LAH är en hemsjukvårdsorganisation för specialiserad palliativ vård för dig boende i Kalmar. Våra rådgivningsteam jobbar över hela länet med målet att du via din ordinarie vårdare i hemsjukvården, i vård- eller omsorgsboende eller på något av länets sjukhus ska få tillgång till palliativ specialistkompetens oavsett var du befinner dig.

Enhetens medarbetare föreläser på vårdutbildningar på högskolan och för AT/ST-läkare och arrangerar regelbundet utbildningar, bl a för länets palliativa ombud.

Vi tillhör den geriatriska kliniken vilket innebär att vi är utbildningsklinik med nära samarbete med Linnéuniversitetet. Sjuksköterskor gör praktik hos oss under grundutbildningen och alla länssjukhusets AT-läkare tjänstgör på avd 30 under en period.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 40 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Alla verksamheter i Kalmar län
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Mottagningsverksamhet under uppbyggnad
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 4
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 3
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 10 februari, 2023