NRPV är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård. NRPV består av föreningar och nätverk inom palliativ vård och ska utgöra ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård samt identifiera områden för förbättringar.

  Tidskriften Palliativ Vård distribueras till medlemmar i NRPVs yrkesföreningar och är du inte medlem och vill […]

  Ordlista och information, länkar och boktips i första hand riktad till dig som är svårt sjuk, […]

  Här hittar du skrifter, rapporter samt andra publikationer om palliativ vård 11 grundregler för en bra […]

  är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård    

l

Vad är palliativ vård?

Medlemsföreningar

 • SFPM – Svensk Förening för Palliativ Medicin
 • Föreningen Socionomer inom Palliativ Vård – SiP
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad – SFPO
 • Fysioterapeuterna – Sektionen för onkologi och palliativ vård
 • Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad
 • Dietister inom onkologi
 • SPN – Svenskt Palliativt Nätverk
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter – utskottet för onkologi och palliativ vård