Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

7:e Nationella konferensen – Det gäller livet!

Nya datum klara – träffas och knyt kontakter!

Förkonferens 5 september

  • Doktorandträff
  • Forskningsseminarier

Huvudkonferens 6 – 7 september

  • Gediget vetenskapligt program
  • Innehåll för alla professioner
  • Stor posterutställning
  • Utställning med företag och organisationer
  • Konferensmiddag

Mer information finns på hemsidan: Palliativ vård 2022

Har du frågor? Kontakta su.palliativkonferens22@vgregion.se.

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN juni 2022

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 5-7 september 2022

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk