Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

 

Palliativ vård vid COVID-19 2020-04-02

Detta är ett sammanfattande behandlingsförslag för palliativ vård i livets slutskede vid covid-19. Dokumentet är framtaget av Christel Hedman, Jonas Bergström och Per Fürst, läkare inom palliativ vård vid Stockholms Sjukhem

Här kan du ta del av SPN:s nyhetsbrev juni 2020

Landskonferansen i Palliasjon i Oslo är flyttad till 3 – 5 mars 2021 

Läs mer på hemsidan

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Kommer att anordnas varje år tillsammans med utförare av palliativ vård. Den sjunde nationella konferensen kommer att äga rum i Växjö 16-17 mars med förkonferens den 15:e 2021.

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk