Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

 

Aktuellt

Tidskriften Palliativ Vård – Egen hemsida!

 

www.palliativvard.se bjuds det på utvalda artiklar ur papperstidningen om allt från klinisk vardag via vetenskapliga rön till existentiella funderingar. Där finns också en kunskapsbank med viktiga länkar. Tanken är att även allmänhet och beslutsfattare ska hitta information och inspiration på webbsidan. Tidskriften kommer att fortsätta ges ut på papper, och huvuddelen av materialet går bara att läsa där.

 

 

 

 

 

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande publicerad i Läkartidningen

 

Ur artikeln:
Huvudbudskap

Palliativ vård utvecklades för patienter med cancerdiagnos, och WHO:s definition är sedan 1990 globalt  rådande. En ny definition har nu presenterats av International
Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) i samarbete mellan specialister från 88 länder.

Den största utmaningen med WHO:s definition, menar IAHPC, är att den begränsar palliativ vård till att gälla för problem associerade till livshotande sjukdom snarare än de behov som  finns hos patienten.

IAHPC:s definition vänder därför på perspektivet: i stället för att fokusera på diagnos med livshotande sjukdom som tongivande för palliativ vård fokuseras på allvarligt lidandet hos en person med svår sjukdom.

Ta del av hela artikeln och IAHPC-definition på Läkartidningens hemsida

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN april 2021

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 15-16 mars 2022

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk