Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

Nu finns presentationer från 5:e Nationella konferensen i palliativ vård 2018 som godkänts för publicering på hemsidan.

 

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Anordnas vartannat år tillsammans med utförare av palliativ vård. Den femte nationella konferensen äger rum i Stockholm 21-22 mars 2018.

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 200 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk