Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

Digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård

Lindring bortom boten

En digital utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Utbildningen ger dig kunskap i rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas.

Utbildningen görs i samverkan med Betaniastiftelsen

Medverkande: Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Charlotta Svalander, legitimerad dietist och Kersti Olson, legitimerad fysioterapeut

Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens hemsida

 

 

Palliativ vård vid COVID-19 2020-04-02

Detta är ett sammanfattande behandlingsförslag för palliativ vård i livets slutskede vid covid-19. Dokumentet är framtaget av Christel Hedman, Jonas Bergström och Per Fürst, läkare inom palliativ vård vid Stockholms Sjukhem

Här kan du ta del av SPN:s nyhetsbrev september 2020

Landskonferansen i Palliasjon i Oslo är flyttad till 3 – 5 mars 2021 

Läs mer på hemsidan

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Kommer att anordnas varje år tillsammans med utförare av palliativ vård. Den sjunde nationella konferensen kommer att äga rum i Växjö 16-17 mars med förkonferens den 15:e 2021.

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk