NRPV är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård. NRPV består av föreningar och nätverk inom palliativ vård och ska utgöra ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård samt identifiera områden för förbättringar.

    Tidskriften Palliativ Vård distribueras till medlemmar i NRPVs yrkesföreningar men du kan även prenumerera   Tidningen […]

    Ordlista och information länkar och boktips i första hand riktad till dig som är svårt sjuk, […]

    Här hittar du skrifter, rapporter samt andra publikationer om palliativ vård 11 grundregler för en bra […]

    är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård    

l

Vad är palliativ vård?