Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

Tvärprofessionella utbildningsdagar i palliativ vård i Örebro 1 oktober och Jönköping 17 oktober.  Program och anmälan via www.palliationsakademin.se 

Här kan du ta del av SPN-Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev för november

 

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Anordnas vartannat år tillsammans med utförare av palliativ vård. Den sjätte nationella konferensen kommer att äga rum i Östersund 11-12 mars 2020.

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk