Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

Digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård

Lindring bortom boten

10 februari och 3 mars 2021

En digital utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Utbildningen ger dig kunskap i rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas.

Utbildningen görs i samverkan med Betaniastiftelsen

Medverkande: Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Charlotta Svalander, legitimerad dietist och Kersti Olson, legitimerad fysioterapeut

Läs mer och anmäl dig på Palliationsakademin

 

 

 

World Hospice & Palliative Care Day 2020

Lördagen den 10.e oktober uppmärksammades Internationella dagen för Hospice och Palliativ vård. Syftet med dagen är att lyfta fram det stora behovet av god palliativ vård och för att verka för en ökad tillgänglighet till palliativ vård. Vi, i NRPV, vill i nedanstående artikel i klargöra vad palliativ vård är och hur den ser ut i Sverige.

Ta del av artikeln här

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN december 2020

Landskonferansen i Palliasjon i Oslo är flyttad till 3 – 5 mars 2021 

Läs mer på hemsidan

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

 Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 15-16 mars 2022

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk