Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

7:e Nationella konferensen skjuts upp till hösten 2022

Den ökade smittspridningen av Covid-19 gör att NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård) och arrangören på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedömer det omöjligt att anordna en fysisk konferens som planerat i mars 2022. Även om fullvaccinerade vårdanställda själva skulle kunna tänka sig närvara så är vår bedömning att berörda arbetsgivare inte kommer tillåta vårdpersonal att delta i en konferens när bemanningssituationen kräver största möjliga närvaro i verksamheterna.

När restriktionerna lättade under hösten hade vi goda förhoppningar om att kunna genomföra konferensen som planerat men pandemiläget har snabbt försämrats. Vi arbetar därför med att senarelägga konferensen hellre än att ställa in eller genomföra den digitalt.

Nya datum för konferensen publiceras på hemsidan för konferensen efter helgerna.

Du som är anmäld: din anmälan sparas, så du behöver inte anmäla dig på nytt.
Om du bokat hotell måste du själv avboka det. Alla anmälda deltagare, föreläsare, utställare och andra engagerade kommer att få information via mail.

NRPV och arrangören på Sahlgrenska Universitetssjukhuset beklagar de problem detta kan ställa till med men hoppas på er förståelse och att vi ses till hösten

För att komma till hemsidan

Har du frågor? Kontakta su.palliativkonferens22@vgregion.se.

Tidskriften Palliativ Vård – Egen hemsida!

www.palliativvard.se bjuds det på utvalda artiklar ur papperstidningen om allt från klinisk vardag via vetenskapliga rön till existentiella funderingar. Där finns också en kunskapsbank med viktiga länkar. Tanken är att även allmänhet och beslutsfattare ska hitta information och inspiration på webbsidan. Tidskriften kommer att fortsätta ges ut på papper, och huvuddelen av materialet går bara att läsa där.

 

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN december 2021

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 15-16 mars 2022

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk