Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.
NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Nu är registreringen för Landskonferansen i Palliasjon i Oslo

9 – 11 september 2020 öppen!

Läs mer på hemsidan

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Anordnas vartannat år tillsammans med utförare av palliativ vård. Den sjätte nationella konferensen kommer att äga rum i Östersund 11-12 mars 2020.

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk