Palliativguiden

ASIH Nordost, Göteborg

Kontaktuppgifter

Härlanda Park, Kålltorpsgatan 2
416 52 Göteborg

Kommun: Göteborg

Enheter som ingår i verksamheten ASIH - teamet (avancerad sjukvård i hemmet)

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 0722-248567

Fax: 031- 3655465

Kontaktperson: Sofia Hansen, enhetschef

Verksamhetschef: Elisabeth Dannberg

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Startår: 2011

Verksamhetsbeskrivning

ASIH-teamet Nordost erbjuder avancerad sjukvård i hemmet för patienter i alla åldrar och vården riktar sig i huvudsak till patienter i palliativ vård. Vi vårdar även patienter med sjukdomstillstånd som under en begränsad period kräver avancerad sjukvård i hemmet. I ASIH-teamet ingår sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och dietist. För att bli aktuell för ASIH-teamet krävs remiss från behandlande läkare till ansvarig läkare för ASIH. Vi vårdar även barn och för de ansvarar läkare på Drottning Silvias barnsjukhus.

ASIH-teamet Nordost ansvarar för tre stadsdelar i Göteborgs Stad – Örgryte-Härlanda, Angered och Östra Göteborg

Målet med vården är att tillgodose de fysiska, psykiska, sociala och andliga behov som finns, för att ge patient och närstående högsta möjliga livskvalitet.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Ca 45 - 50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Äldreomsorgen, hemsjukvården i stadsdelen
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Via remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid
Sjuksköterska, kontorstid
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 9 februari, 2016