Palliativguiden

Aleris ASIH Västerort

Kontaktuppgifter

Grimstagatan 162
162 58 Vällingby

Kommun: Sollentuna, Stockholm

Enheter som ingår i verksamheten Aleris Närsjukvård, bedriver avancerad sjukvård i hemmet ASIH, i följande team: Aleris ASIH Tyresö, Aleris ASIH Haninge Västra, Aleris ASIH Haninge Östra, Aleris ASIH Nynäshamn, Aleris ASIH Huddinge, Aleris ASIH Botkyrka, Aleris ASIH Södertälje, Aleris ASIH Söderort, Aleris ASIH Värmdö, Aleris ASIH Lidingö, Aleris ASIH Sollentuna, Aleris ASIH Täby, Aleris ASIH Västerort, Aleris ASIH Järfälla, Aleris ASIH Väsby samt slutenvård genom våra palliativa avdelningar i Handen och på Lidingö

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 0765-48 10 02

Fax: 070-660 35 29

Webbplats: www.aleris.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

Aleris Närsjukvård erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård på uppdrag av Landstinget och HSN förvaltning.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård och att vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid att patientens behov skall få genomsyra hela vår verksamhet. Vår enhet består av personal med hög kompetens och lång erfarenet i lokalt belägen enhet för att kunna erbjuda både närhet, tillgänglighet och trygghet.

Vår palliativa avdelning, ligger invid Löwenströmska sjukhuset i en naturnära lund. Här finns 18 enkelrum med vacker och personlig inredning, egen toalett och med möjlighet för närstående att övernatta. Avdelningen har fria besökstider.

Vårdavdelningen tar emot patienter över 18 år från hela länet. Vi lägger stor vikt vid att göra vårdtiden så värdig som möjligt för patienterna genom att möta deras individuella önskemål och behov med respekt och omtanke. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symtomlindring och omvårdnad. Stöd till anhöriga ser vi som en viktig del av vården.

Vi håller en hög servicenivå gentemot våra remittenter och uppskattar en nära kontakt för att vi ska kunna ge en så adekvat vård som möjligt. Vi dokumenterar i Take Care. Vi besvarar alltid remiss samma dag och lämnar klara besked om när vi kan ta emot patienten.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierad och vi är certifierade i miljö och HBT samt arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete genom lokala vårdprogram och registrering i Palliativregistret.

För mer information var god se www.praktikertjanstnara.se

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 18 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 36 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 17 september, 2023