Medlemsföreningar/nätverk

Medlemmar i Nationella Rådet för Palliativ Vård – NRPV utgörs av nationella föreningar och nätverk vars syfte är att verka för en förbättrad palliativ vård i hela landet. NRPV:s styrelse består av ordförande, eller av denne utsedd representant, för medlemsföreningarna/nätverken.

Nedanstående föreningar/nätverk utgör Nationella Rådet för Palliativ Vård

Dietister inom Onkologi – DIO

 Sveriges Arbetsterapeuter – 

Föreningen för Socionomer inom Palliativ vård – SiP

Fysioterapeuterna – Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Nätverk för chefer/ledare i palliativ vård

Nätverk för Sjukhuskyrka och teologer inom palliativ vård

Sjuksköterskor i Palliativ Omvårdnad – SFPO

Svensk Förening för Palliativ Medicin – SFPM

Svenskt Palliativt Nätverk – SPN

Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad – UFPO