Medlems­föreningar & nätverk

Medlemmar i Nationella Rådet för Palliativ Vård – NRPV utgörs av nationella föreningar och nätverk vars syfte är att verka för en förbättrad palliativ vård i hela landet. NRPV:s styrelse består av ordförande, eller av denne utsedd representant, för medlemsföreningarna/nätverken.