Palliativguiden

LAH Norrköping

Kontaktuppgifter

Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Kommun: Norrköping

Enheter som ingår i verksamheten LAH team, ASIH team, Palliativ mottagning, Linnéa-enheten, Konsult team

Län/Region: Östergötlands län

Telefon: 010-104 31 07

Fax: 010-104 38 47

Webbplats: https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/halso--och-sjukvard/Narsjukvarden-i-ostra-Ostergotland/LAH-i-Norrkoping/

Kontaktperson: Anna Malmström

Verksamhetschef: Anna Malmström

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1994

Verksamhetsbeskrivning

LAH Norrköping bedriver specialiserad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt-, lung- och neurologisk sjukdom, där behov finns av specialiserad palliativ vård och/eller komplexa medicinska insatser i stor omfattning. För att kunna erbjuda patienter och närstående en helhetslösning har vi också en specialiserad palliativ slutenvårdsenhet, Linnéa-enheten med 6 vårdplatser, en palliativ mottagning med tillhörande poliklinisk dagsjukvård samt en konsultverksamhet för palliativa patienter som vårdas på Vrinnevisjukhusets vårdavdelningar, inom primärvården och kommunens hemsjukvård och SÄBO.

Vården bedrivs i multiprofessionella team och verksamheten har drygt 60 medarbetare.

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 6 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Sjukhus, Primärvård, Kommun
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Palliativ mottagning inom LAH. Läkarmedverkan (palliativ specialistkompetens) inom Utredningsenheten på Vrinnevisjukhuset.
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 4
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 4
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 5
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Vårdutvecklare, Familjeterapeut, Vårdadministratör

Senast uppdaterad: 7 september, 2023