Palliativguiden

Palliativa konsultteamet i Karlstad

Kontaktuppgifter

Rosenbadsgatan
651 85 Karlstad

Kommun: Karlstad

Enheter som ingår i verksamheten I Värmland finns fyra palliativa konsultteam med utgångsorter Karlstad, Kristinehamn, Arvika och Torsby. Teamen i Arvika och Torsby är organiserade under respektive sjukhus. Teamen i Karlstad, Kristinehamn och Säffle tillhör onkologikliniken, Centralsjukhuset i Karlstad.

Län/Region: Värmlands län

Telefon: 010-8315452

Fax: 010-8316555

Kontaktperson: Anna-Lena Perman

Verksamhetschef: Marinette Moberg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2008

Verksamhetsbeskrivning

Det palliativa konsultteamet i Karlstad erbjuder palliativa konsultinsatser under kontorstid i form av telefonrådgivning eller hembesök. Teamet arbetar huvudsakligen med cancersjuka vuxna patienter där sjukdomen inte kan botas.

Upptagningsområdet för konsultteamet är kommunerna i Forshaga, Hammarö och Karlstad.
I samarbete med kommunens distriktsköterskor/sjuksköterskor arbetar konsultteamet för att patienten i största möjliga mån skall ha möjlighet att vårdas tryggt i eget boende till livets slut. Stor vikt läggs vid att familj och närstående får råd och stöd för att orka vara delaktiga och känna trygghet.

Tillsammans med kommunens distriktsköterskor, hemtjänst och rehabiliteringsteam bildar vi ett nätverk kring patient och närstående. Det skapar förutsättningar för patienten att vårdas i eget boende med god symtomkontroll. Om behov finns av särskilt boende alternativt korttidsboende planeras det med respektive kommun.

Vid medicinska behov som inte kan tillgodoses i eget boende, på särskilt boende eller på  korttidsboende finns slutenvårdsplatser i första hand på vårdavdelning 7 onkologikliniken, Centralsjukhuset i Karlstad.

De palliativa konsultteamen deltar i multidisciplinära ronder samt ger utbildning och handledning främst till kommunens personal.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Ospecificerat antal platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Regionens vårdgivare och kommunernas distriktsköterskor och sjuksköterskor
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 4
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 4
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Kirurgkliniken efter kl 22.00 vardagar och 17.00 helger. Övrig tid onkologikliniken.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Psykolog

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2023