Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH Malmö

Kontaktuppgifter

Barkgatan 11
214 22 Malmö

Kommun: Malmö

Enheter som ingår i verksamheten Palliativvård och ASIH Malmö

Län/Region: Skåne

Telefon: Avdelning 040-338190 el. 338270, ASIH 040-332070.

Fax: 040-233021

Webbplats: skane.se/palliativvardasih

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

Palliativvårdsavdelning

Specialiserad palliativ vård ges till personer i alla åldrar dygnet runt och erbjuds boende i Malmö Kommun. Vi strävar efter ett helhetsperspektiv för att nå ett gott välbefinnande för patienter och deras familj i den svåra situation de befinner sig i då sjukdomen inte kan botas. Vi har ett mycket nära samarbete med ASIH i Malmö.

Samtliga vårdplatser är i enkelrum med eget badrum och ett litet pentry. Det finns goda möjligheter för närstående att sova över om så önskas och de är välkomna till avdelningen när de vill, vi har inga fasta besökstider. Personalen arbetar i team kring patienten och strävar efter en helhetssyn där både fysiska, psykiska, sociala och andliga behov skall kunna tillgodoses så långt som möjligt.

ASIH

Verksamheten bedriver specialiserad palliativ vård av multiprofessionellt team till alla åldersgrupper i patientens hem. ASIH är ett team bestående av sjuksköterskor, läkare, kuratorer, arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast. Om du skrivs in i verksamheten har ASIH-läkaren det medicinska ansvaret för din vård.

Vi finns för att du ska kunna vistas i ditt hem så långt det är möjligt. Medarbetarna inom ASIH gör planerade hembesök utifrån ditt behov och är utöver det tillgängliga dygnet runt via telefonsamtal och akuta hembesök. ASIH är avgiftsfritt.

ASIH arbetar även med specialiserad sjukvård i hemmet på uppdrag av annan klinik som punktinsats till patienter i alla åldersgrupper. Tex. blodtransfusion och intravenös antibiotikabehandling.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 14 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Palliativ mottagning
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 5
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 13
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 5
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Undersköterska

Annan personal: Medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 22 januari, 2024