Palliativguiden

Avd 7 onkologi och palliativ vård

Kontaktuppgifter

Rosenborgsgatan 1
651 85 Karlstad

Kommun: Karlstad

Enheter som ingår i verksamheten Vårdavdelning 7, Onkologi och palliativ vård

Län/Region: Värmlands län

Telefon: 054-61 62 53

Fax: 054-61 62 77

Kontaktperson: Eva-Britt Karlsson

Verksamhetschef: Marinette Moberg

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2008

Verksamhetsbeskrivning

Vårdavdelning 7, onkologikliniken finns på Centralsjukhuset i Karlstad. Vårdavdelningen har 20 vårdplatser varav 8 för specialiserad palliativ vård för cancerpatienter.

Patienterna ansluts till den specialiserade palliativa vården via remiss och inläggning på vårdavdelning sker vid behov.

Vi samarbetar med de fem palliativa konsultteamen  i Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Arvika och Torsby.

Vården bedrivs i nära samarbete med andra specialiteter, främst smärtcentrum i Karlstad.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 8 platser för specialiserad palliativ vård platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Avdelningssjuksköterskorna ansvarar för telefonrådgivning för onkologiklinikens patienter och deras närstående, samt till kommunernas distrikssjuksköterskor under jourtid.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: fristående kurser hos flertalet
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid
Sjuksköterska, kontorstid
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: kirurgikliniken efter kl.22.00 vardagar och 17.00 helger. Övrig tid onkologiklinikens läkare
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Psykolog

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014