Palliativguiden

ASIH Tyresö, Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Kontaktuppgifter

Bollmora gårdsväg 12
13539 Tyresö

Kommun: Tyresö

Enheter som ingår i verksamheten Praktikertjänst N.Ä.R.A. bedriver ASIH Tyresö, ASIH Haninge, ASIH Nynäshamn, ASIH Tullinge, ASIH Södertälje, ASIH Sollentuna, ASIH Täby, ASIH Västerort, ASIH Väsby samt våra palliativa avdelningar i Handen och Upplands-Väsby

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-40938116

Fax: 08-4477014

Webbplats: www.praktikertjanstasih.se.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 1991

Verksamhetsbeskrivning

Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård på uppdrag av Landstinget och HSN förvaltning. Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård och att vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid att vår vårdfilosofi som i enighet med ”de 6Sn” skall få genomsyra hela vår verksamhet.

Palliativ vård ges i form av heldygnsvård i hemmet eller slutenvård. Vi tar även emot patienter med multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är övervägande och målet är trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse.
Ett väl utvecklat samarbete bedrivs med Haninge och Tyresö kommuner samt geriatriken i syfte att patienten tryggt skall komma hem, utan vård i andra verksamheter så som korttidsboende.

Vår specialiserade slutenvårdsavdelning har 22 platser i enkelrum med utökat tv-kanalutbud och med möjlighet för närstående att övernatta. Vi arbetar efter patientnärmre vård.

Vi håller en hög servicenivå gentemot våra remittenter och uppskattar en nära kontakt för att vi ska kunna ge en så adekvat vård som möjligt. Vi dokumenterar i Take Care och besvarar alltid remiss samma dag och lämnar klara besked om när vi kan ta emot patienten.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierad inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö och vi är även och certifierade i HBT samt arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete genom lokala vårdprogram och registrering i Palliativregistret.

För mer information var god se www.praktikertjanstnara.se

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 18 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 37 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Specialicerad palliativ slutenvård
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 3
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Ja

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014