Palliativguiden

Palliativ slutenvårdsavdelning PAVA och Palliativt rådgivningsteam PRT Piteå sjukhus

Kontaktuppgifter

Box 715
941 28 Piteå

Kommun: Piteå

Län/Region: Norrbottens län

Telefon: 0911-75033

Fax: 0911-92271

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2006

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av slutenvårdsplatser samt ett rådgivningsteam och riktar sig till palliativa patienter oavsett sjukdomsdiagnos som bor eller befinner sig i Piteå sjukhus upptagningsområde (Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner). Pågående palliativ tumörbromsande behandling utgör inget hinder för att anslutas. När patienten vistas i sitt hem ligger det medicinska och omvårdnadsmässiga ansvaret på primärvården och den kommunala hemsjukvården med stöd av det palliativa rådgivningsteamet. Vid behov av sjukhusvård finns 8 trygghetsplatser vid avd 3A/PAVA Piteå sjukhus, Arvidsjaur och Arjeplog har tillgång till observationsplatser.

Det Palliativa rådgivningsteamet arbetar på konsultbas dagtid och ger råd, stöd, handledning samt utbildning till personal som vårdar palliativa patienter oavsett om de vårdas inom hemsjukvård, slutenvård eller kommunalt boende. PRT ger även råd och stöd direkt till den enskilde patienten eller till de närstående. En annan viktigt uppgift för PRT är samordning länsvis samt regionalt.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 8 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Hemsjukvården, kommunens särskilda boenden, sluten vård, primärvård, privata vårdgivare
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss samt akut inläggning vb.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 25 mars, 2022