Palliativguiden

Palliativa Rådgivningsteamet i Kronobergs län

Kontaktuppgifter

Strandvägen 8, H-huset
351 85 Växjö

Kommun: Växjö

Enheter som ingår i verksamheten Region Kronoberg

Län/Region: Kronobergs län

Telefon: 0470-587030

Fax: 0470-588845

Kontaktperson: Carina Modéus

Verksamhetschef: Katarina Planhammar-Hörberg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2000

Verksamhetsbeskrivning

Det Palliativa Rådgivningsteamet i Kronobergs län är ett konsultteam och en länk i vårdkedjan mellan slutenvård och kommunal hemsjukvård. Teamets mål är att tillsammans med hemsjukvården skapa förutsättning för svårt sjuka patienter att vårdas hemma.  I vårt arbete fokuserar vi på symtomkontroll och på stöd till patienter och närstående.

Teamet är uppdelat i två delar, som utgår från Växjö respektive Ljungby. Tillsammans täcker vi hela Kronobergs län. Rådgivningsteamet arbetar dagtid måndag till fredag och består av läkare, sjuksköterskor och kurator. Vid behov anlitas arbetsterapeut och sjukgymnast från respektive kommun samt regionens dietister. Genom planering och god kontinuitet försöker vi möjliggöra heldygnsvård i hemmet. Vid akuta händelser eller behov av inläggning kvällar och helger hänvisas patienten till sin ursprungsklinik.

Vi vänder oss till vuxna patienter med cancerdiagnos,  som har behov av specialiserad palliativ vård i hemmet, med stort omvårdnadsbehov eller psykosocial problematik. Vi åtar oss också en mindre andel patienter med andra diagnoser,  t ex ALS, MS, hjärtsvikt och njursvikt i sena stadier.

Vi har också under åren sett det som vår uppgift att handleda och utbilda sjuksköterskor och läkare, både i primärvården och slutenvården, i palliativ vård.

Vi har ett nära samarbete med Palliativt centrum för samskapad vård på Linnéuniversitetet för  klinisk utveckling, forskning och undervisning.

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 60 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Telefonrådgivning till regionens sluten- och öppenvård samt till kommunernas hemsjukvård
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: En
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: En :-)
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: En :-)
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: Ingen
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: Ingen
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Patientens hemklinik
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: Sekreterare

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014