Palliativguiden

SSIH – Specialiserad sjukvård i hemmet, Värnamo

Kontaktuppgifter

SSIH, Värnamo Sjukhus
331 85 Värnamo

Kommun: Värnamo

Enheter som ingår i verksamheten SSIH, Värnamo sjukhus, Värnamo

Län/Region: Jönköpings län

Telefon: 010-244 82 90

Fax: 010-244 76 69

Webbplats: www.rjl.se

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

SSIH i Värnamo arbetar med specialiserad palliativ vård och vi riktar oss till palliativa patienter oavsett diagnos och ålder. För oss är det viktigt att verka för högsta möjliga livskvalitet för både patienter och närstående.

Våra patienter vårdas i hemmet, korttidsboende eller på särskilt boende samt även på vårdavdelning vid eventuell sjukvård. Vi ger råd och stöd i första hand i hemmet men även på vårdavdelning. SSIH i Värnamo har två åtgärdsplatser på kirurgkliniken där vi har det medicinska ansvaret. I vårt uppdrag ingår också att utbilda och stödja vårdpersonal både i slutenvård och kommun.

För att anslutas till teamet behövs en läkarremiss. Vi gör läkar- samt sjuksköterskebesök i hemmet. Är patienten fortfarande på sjukhus besöker vi dem oftast där. Sedan planerar vi tillsammans fortsatt uppföljning efter patientens behov och önskemål.

Vi arbetar vardagar 7.45- 17:00. Vi har ett nära samarbete med distriktssköterskorna/sjuksköterskorna i kommunens hemsjukvård. De är oftast med på våra hembesök för att skapa kontinuitet för patienten. Distriktssköterskan/sjuksköterskorna i HSV har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret och finns tillgängliga dygnet runt. På jourtid kan läkarstöd fås via primärvårdens bakjour.

Teamet består av två läkare, sex sjuksköterskor och en kurator. Vi utgår från Värnamo sjukhus i Värnamo och tillhör Medicin/Geriatrik kliniken.
Vårt upptagningsområde är Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Vrigstad och Värnamo kommun.

Vi är organiserade i en länsgemensam organisation där även SSIH i Eksjö och SSIH i Jönköping ingår.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 2 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 30 - 40 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 1 under utbildning
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 22 februari, 2024