Palliativguiden

Palliativa Vårdenheten

Kontaktuppgifter

Värnamo Sjukhus
331 85 Värnamo

Kommun: Värnamo

Län/Region: Jönköpings län

Telefon: 0370-69 82 90

Fax: 0370-69 76 69

Webbplats: www.rlj.se

Kontaktperson: Thomas Rydholm

Verksamhetschef: Björn Persson

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2007

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa vårdenheten (PVE) Värnamo sjukvårdsområde har ett upptagningsområde på ca
84 000 invånare. Tre sjuksköterskor med en sammanlagd tjänstgöringsgrad på 160 % samt två läkare med en sammanlagd tjänstgöringsgrad på 135 %, är anställda. PVE stöder patientansvarig läkare och sjuksköterskor med rådgivning i form av telefonrådgivning och rådgivande hembesök. PVE är också remissinstans för Värnamo sjukvårdsområde. Vi erbjuder möjlighet till inskrivning av patienter med beov av specialiserad palliativ vård. PVE arbetar med avancerad smärtbehandling, smärtpumpar, infusionsbehandlingar och blodtransfusioner i hemmet. Vi arbetar multiprofessionellt tillsmmans med hemsjukvård och slutenvård. I vårt uppdrag ingår utbildnings- och utvecklingsarbete. Vi har ett nära samarbete med de palliativa vårdenheterna inom Jönköpings och Höglandets sjukvårdsområde.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: Ingen
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: Ingen
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: Ingen
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014