Palliativguiden

Palliativ vård Ängelholm

Kontaktuppgifter

Södra Vägen 4
26281 Ängelholm

Kommun: Ängelholm

Enheter som ingår i verksamheten Palliativ vård /ASIH Ängelholm

Län/Region: Skåne

Telefon: 0431-587005

Fax: 0431-587001

Webbplats: www.skane.se/palliativvardasih

Kontaktperson: Enhetschef: Kerstin Andersson

Verksamhetschef: Annette Andersson

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2005

Verksamhetsbeskrivning

Palliativ vård/ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) arbetar för att ge patienten och dess närstående en tillgänglig, individanpassad, trygg och samordnad vård av hela patienten oavsett bostadsort. Palliativ vård/ ASIH ges till patienter med olika diagnoser i alla åldrar dygnet runt. ASIH erbjuds även till patienter med botbar sjukdom som ett alternativ till sjukhusvård under en begränsad tid s.k. punktinsatser.
Kommuner tillhörande ASIH Ängelholm; Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, Båstad, Klippan och Åstorp.

Enheten bedriver stödgrupper för närstående under sjukdomstiden och efterlevandeuppföljning efter dödsfallet.

Konsultfunktionen innebär undervisning, råd och stöd till vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg, Primärvård och sjukhus.

Tillgång till  slutenvårdsplatser på vår palliativvårdsavdelning finns i Helsingborg.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 38 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Primärvård, kommun och sjukhus
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Palliativ mottagning
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 13 april, 2023