Palliativguiden

LAH/Palliativa enheten Enköpings lasarett

Kontaktuppgifter

Nyängsvägen 4 c
745 63 Enköping

Kommun: Enköping, Håbo

Enheter som ingår i verksamheten Lasarettsansluten hemsjukvård och LAH-avdelningen

Län/Region: Uppsala län

Telefon: LAH: 0171-41 83 71 LAH-avdelningen: 0171 – 41 80 30

Fax: 0171-45 10 12

Kontaktperson: Anne Johansson

Verksamhetschef: Tomas Skommevik

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: Palliativa enheten 2011, nystart som LAH-avdelning 2018. SAH 1996, nystart som LAH 2015

Verksamhetsbeskrivning

Lasarettsansluten hemsjukvård

LAH bedriver specialiserad hemsjukvård med fokus på patienter i palliativt skede och patienter med kroniska sjukdomar.
Vi ger även vissa kortare infektionsbehandlingar i hemmet. LAH har möjlighet att ansluta ca 40 patienter.

Vi är 40 medarbetare inom verksamheten. Möjlighet till hembesök av sjuksköterska finns dygnet runt.

Vår verksamhet bedrivs i två kommuner, Enköping och Håbo kommun med drygt 60 000 invånare.

LAH-avdelningen

På LAH-avdelningen har vi möjlighet att vårda patienter anslutna till LAH som har behov av inneliggande vård av olika skäl.
För att underlätta för våra patienter är direktinläggning, att inte behöva gå via akutmottagningen, det vanliga. Vi tar även emot patienter på remiss.
Avdelningen har 7 slutenvårdsplatser.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 7 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 40 platser platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014