Palliativguiden

Enheten för avancerad hemsjukvård, Västmanlands sjukhus Sala

Kontaktuppgifter

Lasarettsgatan 1
733 38 Sala

Kommun: Sala

Enheter som ingår i verksamheten Enheten för avancerad hemsjukvård (AH-teamet)

Län/Region: Västmanlands län

Telefon: 0224-582 70

Fax: 0224-582 69

Kontaktperson: Mie Bäckman

Verksamhetschef: Jonas Ekström

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Enheten för avancerad hemsjukvård (AH-teamet) erbjuder avancerad vård i hemmet för dig som är svårt sjuk, exempelvis om du har cancer, ALS eller grav hjärtsvikt. För att komma till oss behövs remiss från din läkare.

Teamet har egna läkare, men om du har andra behandlande läkare (exempelvis på specialistkliniker i Västerås) samarbetar vi med dessa för att ge dig bästa möjliga vård.

Trygghet är viktigt för att kunna vårdas hemma.

För att du skall känna dig trygg finns en sjuksköterska tillgänglig dygnet runt, året runt med beredskap i hemmet nattetid. Läkare och övriga teamet finns i tjänst dagtid vardagar. När du är patient hos oss når du oss enkelt via ett och samma telefonnummer dygnet runt.

Vad kan jag få hjälp med?
AH-teamet ansvarar för den medicinska vården. Det kan innefatta både medicinska bedömningar och behandling av din sjukdom samt symptomlindring. Injektioner av läkemedel, dropp, blodtransfusioner, hantering av läkemedelspumpar samt läkemedelsordinationer kan teamet hjälpa till med. Självklart finns teamet också tillhands för samtal och stöd, både för dig och dina närstående.

Den icke-medicinska hjälp du behöver för att klara dig hemma ansvarar kommunen för; exempelvis hjälp med att sköta din hygien, toalettbesök, matlagning, städning och liknande. AH-teamet hjälper gärna till att knyta kontakt med kommunen om så krävs.

Vad händer om jag inte klarar mig hemma?
Trots möjlighet till omfattande och avancerade insatser hemma, kan ibland ditt medicinska tillstånd göra att det krävs vård inneliggande. Vissa gånger kan också en akut försämring göra att du behöver mer hjälp med exempelvis toalettbesök och personlig hygien än vad du för tillfället har hemma. Det kan även vara så att du eller dina närstående känner att det av något skäl inte längre går att bedriva vården hemma.

Oftast kan vi ordna en akut inläggning på Avdelning 1 på sjukhuset i Sala. Där görs en bedömning av ditt medicinska vårdbehov. Om det inte finns medicinska skäl till fortsatt vård inneliggande, hjälper vi till med kontakt med kommunen för utökat stöd hemma (hemtjänst) eller hjälp på något av kommunens boenden.

Det kan också finnas möjlighet att få vård på den länsövergripande palliativa enheten Gryta Hospice i Västerås.

Kostar det något?
Att vara ansluten till teamet är gratis, och alla hembesök teamets medlemmar gör är kostnadsfria.

Om du skulle bli inlagd på sjukhus är kostnaden den samma som för andra inneliggande patienter.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , flexibelt efter behov, ca 2-4 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , flexibelt beroende på vårdtyngd, ca 10-16 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Primärvård och kommunal vård.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014