Palliativguiden

Palliativa teamet Mora-Orsa

Kontaktuppgifter

Mora lasarett
792 85 Mora

Kommun: Mora

Enheter som ingår i verksamheten Palliativa teamet Mora-Orsa

Län/Region: Dalarnas län

Telefon: 0250-493738, mobil: 072-1438232

Fax: 0250-16733

Webbplats: www.regiondalarna.se

Kontaktperson: Linda Hjalmarsson avdelningschef

Verksamhetschef: Anette Masgård

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1999

Verksamhetsbeskrivning

Multiprofessionellt Specialiserat Palliativt team som täcker Mora och Orsa kommuner, geografiskt är ca 12 x 7 mil. Teamet är en del av den länsgemensamma kliniken, Specialiserad palliativ Vård Dalarna.

Teamet består av 9 sjuksköterskor, 1 läkare, kurator 30%, sjukgymnast 50%,  arbetsterapeut 50% samt en avdelningschef.

Sjuksköterskorna har dygnetrunt verksamhet med beredskap nattetid. Läkarna i området Norra och västra Dalarna, 3 st upprätthåller en beredskapslinje dygnet runt.

Teamet har ett samarbete med kommunernas korttidsboende för trygghetsplatser för palliativa patienter från hemmet eller direkt från sjukhuset. Läkarna övertar det medicinska ansvaret när patienterna vistas på dess platser. Medicinsk utrustning och läkemedel tillhandahålls från teamet.

Läkarna som finns i norra och västra Dalarna samarbetar kring de patienter som är anslutna i teamen i området, det omfattar 7 kommuner.

Vi vårdar patienter i hemmet och våra patienter är människor i livets slutskede, oberoende av diagnos och ålder.

Teamet har samarbetsforum, på verksamhets och chefsnivå, med kommunernas verksamheter för att det skall fungera optimalt runt patienten.

 

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 20-30 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Teamets läkare är medicinskt ansvariga för palliativa vårdplatser på det kommunala korttidsboendet i resp kommun
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: -
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: -
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 4
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 7 ssk av teamets 9 har utbidning i palliativ vård om minst 25 p
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 21 maj, 2021