Palliativguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Palliativa enheten

Kontaktuppgifter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högsbo, Box 30110
400 43 Göteborg

Kommun: Göteborg

Enheter som ingår i verksamheten Avdelning 604

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 031-342 55 09

Fax: 031-16 79 21

Webbplats: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-6/geriatrik-lungmedicin-och-allergologi/enheter/avdelning-604/

Kontaktperson: Jenny Johnsén

Verksamhetschef: Mona Palmqvist

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1999

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa enheten, avdelning 604, är en slutenvårdsavdelning som har 16 vårdplatser varav 6 för närvarande är öppna. Här vårdas patienter med olika diagnoser i såväl tidig som sen palliativ fas.
Ca 75% procent av patienterna skrivs ut till hemmet, ofta med avancerad hemsjukvård, till äldreboenden eller hospice. Ca 25% av patienterna avlider på avdelningen.

Enheten tar emot patienter från avdelningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt patienter som är anslutna till Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Göteborgs stad. Möjlighet för direktinläggning via distriktsläkare finns också.
Avdelningen är inrymd på Högsbo sjukhus i Västra Göteborg.

Arbetet på avdelningen är teambaserat, därmed finns sjuksköterskor, undersköterskor, specialistläkare, sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och diakon tillgängliga för patienterna.
Läkare med palliativ kompetens ansvarar för en jourlinje med tillgänglighet dygnet runt, veckans alla dagar.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , för närvarande 6 platser av 16 öppna platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Via remiss från Sahlgrenska Universitetssjukhusets avdelningar, ASIH samt distriktsläkare.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 4
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 29 februari, 2016