Palliativguiden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Palliativa enheten (För närvarande stängd)

Kontaktuppgifter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelning 5, palliativ vård
413 45 Göteborg

Kommun: Göteborg

Enheter som ingår i verksamheten Avdelning 5, palliativ vård (För närvarande stängd)

Län/Region: Västra Götaland

Telefon: 031-342 10 05

Fax: 031-16 79 21

Webbplats: www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-6/geriatrik-lungmedicin-och-allergologi/enheter/avdelning-604/

Kontaktperson: Maria Arrhenius

Verksamhetschef: Charlotte Widell

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1999

Verksamhetsbeskrivning

Avdelning 5, palliativ vård är en slutenvårdsavdelning med 10 vårdplatser. Här vårdas patienter med olika diagnoser i både tidig och sen palliativ fas med behov av specialiserad palliativ vård. Avdelningen är åtgärdsavdelning med inriktning på symtomlindring och planering av fortsatt vård.

Patienter som är inskrivna i den Avancerade Sjukvården i Hemmet (ASIH) i Göteborgs stad kan läggas in på avdelningen vid behov utan att passera akuten. Enheten tar också emot patienter på remiss från avdelningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Distriktsläkare har också möjlighet att direktinlägga patienter efter överenskommelse i mån av plats.

Avdelningen har sina lokaler på Sahlgrenska sjukhuset.

Arbetet på avdelningen är teambaserat. Det finns sjuksköterskor, undersköterskor, specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och sekreterare i teamet. Avdelningen samarbetar med Sjukhuskyrkan.

Läkare med palliativ kompetens ansvarar för en jourlinje med tillgänglighet dygnet runt.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Via remiss från Sahlgrenska Universitetssjukhusets avdelningar, ASIH samt distriktsläkare.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 4
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 2 maj, 2022