Styrelsen

Ordförande

Bertil Axelsson
adj professor i palliativ medicin

Kassör

Maria Mjörnberg
Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

Sekreterare

Charlotta Svalander
Dietister inom onkologi

Ledamöter

Ida Malmström
Fysioterapeuterna – Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Maria Nilsson
Representant för Sveriges Arbetsterapeuter

Camilla V Österberg 
Nätverk för sjukhuskyrka och teologer inom palliativ vård

 

Ulrika Kreicbergs
Nationellt nätverk för pediatrisk palliativ vård

Tommy Berglund
Socionomer inom palliativ vård

Linda Swartz
Tidskriften Palliativ Vård

Monica Nilsson
Nätverket för chefer/ledare i palliativ vård

Jenny Söderström
SPN Svenskt Palliativt Nätverk

Elisabet Löfdahl
Svensk Förening för Palliativ Medicin

Ann Mattsson
Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad