Styrelsen

Ordförande:
Inger Fridegren
Leg. läkare

Sekreterare:
Charlotta Svalander
Dietister inom onkologi

Kassör:
Monica Nilsson
Nätverk för chefer/ledare i palliativ vård

Ledamöter:

Ida Kekonius
Fysioterapeuterna –
Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Heidi Augustesen
Representant för Sveriges Arbetsterapeuter

Helena Nikula
Nätverk för sjukhuskyrka och teologer
inom palliativ vård

Christine Karlsson
Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

Lena Andrén
Socionomer inom palliativ vård

Sylvia Sauter
Tidskriften Palliativ Vård

Jenny Söderström
SPN Svenskt Palliativt Nätverk

Charlotta Uggla
Svensk Förening för Palliativ Medicin

Marie Rosengren
Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad