Styrelsen

Ordförande

Bertil Axelsson
adj professor i palliativ medicin

Kassör

Monica Nilsson
Nätverk för chefer/ledare i palliativ vård

Sekreterare

Charlotta Svalander
Dietister inom onkologi

Ledamöter

Ida Kekonius
Fysioterapeuterna – Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

Heidi Augustesen
Representant för Sveriges Arbetsterapeuter

Camilla V Österberg
Nätverk för sjukhuskyrka och teologer inom palliativ vård

 

Christine Karlsson
Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad

Stina Söderkvist
Socionomer inom palliativ vård

Linda Swartz
Tidskriften Palliativ Vård

Jenny Söderström
SPN Svenskt Palliativt Nätverk

Charlotta Uggla
Svensk Förening för Palliativ Medicin

Ann Mattsson
Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad