Palliativguiden

ASIH Tullinge, Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Kontaktuppgifter

Nyängsvägen 3A
146 30 Tullinge

Kommun: Botkyrka, Huddinge

Enheter som ingår i verksamheten Praktikertjänst N.Ä.R.A. bedriver ASIH Tyresö, ASIH Haninge, ASIH Nynäshamn, ASIH Tullinge, ASIH Södertälje, ASIH Lidingö, ASIH Sollentuna, ASIH Täby, ASIH Västerort, ASIH Väsby samt våra palliativa avdelningar i Handen och Upplands-Väsby.

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-6064063

Fax: 08-6064128

Webbplats: www.praktikertjanstnara.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 2009

Verksamhetsbeskrivning

Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård på uppdrag av Landstinget och HSN förvaltning.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård och att vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid att vår vårdfilosofi som i enighet med ”de 6 S:en” skall få genomsyra hela vår verksamhet. Palliativ vård ges i form av heldygnsvård i hemmet eller slutenvård. Vi tar även emot patienter med multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är övervägande och målet är trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse.

Vår specialiserade slutenvårdsavdelning har 22 platser i enkelrum med personlig inredning, utökat utbud av tv-kanaler och möjlighet för närstående att övernatta. Vi arbetar efter patientnärmre vård. Vår personal har hög kompetens och avdelningen har fria besökstider. Vårdavdelningen tar emot patienter över 18 år från vårt upptagningsområde samt från övriga länet efter patientens fria val. Vi lägger stor vikt vid att göra vårdtiden så värdig som möjligt för patienterna genom att möta deras individuella önskemål och behov med respekt och tid. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symtomlindring och omvårdnad. Stöd till anhöriga ser vi som en viktig del av vården.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierad inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö och vi är även certifierade i  HBT och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete genom lokala vårdprogram och registrering i Palliativregistret.

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 22 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 42 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 3
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Samordnare

Senast uppdaterad: 19 december, 2014