Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH-Ystad

Kontaktuppgifter

Lasarettsgatan 7A
271 82 Ystad

Kommun: Ystad

Län/Region: Skåne

Telefon: 0411-995433

Fax: 0411-995096

Kontaktperson: Berit Gemborn Olsson

Verksamhetschef: Caroline Nilsson

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Palliativ vård är lindrande vård då sjukdomen inte längre kan botas. Behandlingen inriktas på att förebygga och lindra symtom samt stödja närstående. Vi ansvarar för den specialiserade palliativa vården i sydöstra Skåne. Verksamheten består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt en palliativvårdsavdelning med 8 platser. Dessutom finns öppenvård i form av Palliativ specialistmottagning. Konsult med rådgivande funktion till annan vårdgivare och punktinsatser som är avancerade sjukvårdsinsatser dygnet runt där annan vårdgivare är fast läkarkontakt samt medicinskt ansvarig. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator samt sekreterare. När det gäller gemensamma patienter samarbetar vi med kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup samt Ystad. Det finns inga begränsningar till diagnoser eller ålder men kan vara patienter med cancersjukdom, avancerad hjärtsvikt, KOL eller neurologisk sjukdom.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 8 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 25 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Sjukhus, primärvård och kommuner. Vi ansvarar för följande kommuner: Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad
 • Annan form av palliativ vård: Ja
 • Intagningsförfarande: Via remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 7 september, 2023