Palliativguiden

Palliativ vårdavdelning 63p Sunderby sjukhus

Kontaktuppgifter

Sjukhusvägen 10
971 80 Sunderby sjukhus Luleå

Kommun: Luleå

Enheter som ingår i verksamheten Slutenvårdsplatser

Län/Region: Norrbottens län

Telefon: 0920-283866

Webbplats: nll.se

Kontaktperson: Palliativa rådgivningsteamet (PRT)

Verksamhetschef: Peter Johansson

Huvudman: landsting

Driftsform: offentlig

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen är en akutvårdsavdelning som bedriver specialiserad palliativ vård.

Patienter som vårdas på avdelningen är Palliativt bedömda. Vi tar emot patienter från 18 år och äldre med de flesta obotliga diagnoser

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 3 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss och direktintag via Trygghetsplatser
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 0
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 0
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 5 oktober, 2020