Palliativguiden

Capio ASIH Nacka

Kontaktuppgifter

Nacka Närsjukhus, Lasarettsvägen 4
131 83 Nacka

Kommun: Nacka

Enheter som ingår i verksamheten Capio Geriatrik Nacka består av Geriatrik, Avancerad Sjukvård i Hemmet samt Specialiceras palliativ slutenvård

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-718 65 27

Fax: 08-718 65 10

Webbplats: patient.capio.se/specialist/stockholm/nacka-geriatrik/

Kontaktperson: Linda Holmgren

Verksamhetschef: Anna Svanholm-Biró

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 1983

Verksamhetsbeskrivning

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och är auktoriserade att utföra Avancerad sjukvård i hemmet och Specialiserad palliativ slutenvård. Vi är en del av Capio Geriatrik Nacka. I verksamheten ingår även Capio Palliativ vård Nacka.
Som patient på ASIH får du avancerad sjukvård i hemmet.
Vår målgrupp är:
Patienter med stabilt sjukdomstillstånd som kräver specialiserad vård och omvårdnad med hög tillgänglighet, eller har en allvarlig kronisk sjukdom som kräver specialiserad vård och omvårdnad för att kunna vara hemma, eller har en komplex sjukdoms- eller symtombild som inte går att bota, som innebär att en begränsad återstående livstid och därför behöver komplex lindrande medicinsk och omvårdnadsmässig behandling dygnet runt.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 12 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård:
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014