Palliativguiden

ASiH Byle Gård Förenade Care

Kontaktuppgifter

Tumstocksvägen 9B
187 66 TÄBY

Kommun: Lidingö, Stockholm, Täby

Enheter som ingår i verksamheten Byle Gård vårdavdelning, ASiH Byle Täby/Vallentuna, ASiH Byle Danderyd/Täby, ASiH Byle Österåker/Vaxholm, ASiH Byle Lidingö, ASiH Roslagen

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-540 849 44

Fax: 08-540 849 40

Webbplats: www.forenadecare.com

Kontaktperson: Monica Nilsson

Verksamhetschef: Carina Filipsson

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

ASiH Byle Gård Förenade Care består av en vårdavdelning som bedriver specialiserad palliativ slutenvård, SPSV, och fem team som bedriver avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. Uppdragets målgrupp för ASiH är patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus och patienter med allvarlig kronisk sjukdom som är i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma. På ASiH och SPSV vårdas patient med komplex sjukdoms-/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och/eller är i behov av komplex symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

De flesta patienter har avancerad tumörsjukdom, men även andra diagnoser förekommer. Vården bygger på den palliativa vårdfilosofin, dvs att tillgodose patientens fysiska, psykiska, andliga/existentiella och sociala behov samt att ge stöd till närstående. Vi tar emot patienter boende i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholms innerstad och Norrtälje. För slutenvården gäller vårdvalet för patienter från hela länet. Remiss från behandlande läkare krävs. ASiH:s fem team utgår från Täby och Lidingö. Patienter inskrivna i verksamheten har tillgång till teambaserad vård dygnet runt. Teamet har beredskap för att ge vård och stöd i hemmet till livets slut. Om patienten i palliativt skede och närstående så önskar finns möjlighet till inläggning på vårdavdelningen, för en begränsad tid eller för vård till livets slut. Vårdavdelningen, som är belägen i vacker miljö i Täby Kyrkby, består av 16 rum med 18 sängar. Närstående är alltid välkomna och för barnen finns ett lekrum. Möjlighet för närstående till övernattning finns på patientens rum. På avdelningen finns en kock som lagar patientmaten på plats.

Verksamheten har egen läkarjourlinje.

Förenade Care är ett familjeägt företag. Kvalitetsledningsystemet hos Förenade Care AB certifieras av SP som är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem samt ledningssystem för arbetsmiljö.

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 18 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 200 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Läkarremiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 2
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: o
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 3
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 17
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan paramedicinare

Annan personal: Psykosocial sjuksköterska

Senast uppdaterad: 20 augusti, 2019