Palliativguiden

ASiH Byle Gård Forenede Care

Kontaktuppgifter

Tumstocksvägen 9B
187 66 TÄBY

Kommun: Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Österåker, Solna, Stockholm, Täby, Vallentuna, Vaxholm

Enheter som ingår i verksamheten SPSV Byle Gård, SPSV Norrtälje Roslagen, ASiH Byle Täby/Vallentuna, ASiH Byle Österåker/Vaxholm, ASiH Byle Danderyd/Täby, ASiH Norrtälje Roslagen, ASiH Lidingö

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 073-3150140

Fax: 08-540 849 40

Webbplats: www.forenedecare.com/vi-erbjuder/asih-och-palliativ-vard

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

Forenede Care är ett familjeägt företag som bedriver specialiserade palliativa vårdavdelningar, SPSV, och vårdteam för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. De palliativa avdelningarna, SPSV Byle gård ligger beläget i Täby kyrkby och SPSV Norrtälje Roslagen är beläget i Norrtälje.

De flesta patienter har avancerade tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt och KOL men även andra sjukdomstillstånd förekommer. I ASiH vårdar vi även kurativa patienter som under en tid behöver medicinsk hjälp i hemmet istället för sjukhusvård. Vi arbetar teambaserat med läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator och psykosocial sjuksköterska.

Vi har egna läkare i beredskapslinjen vilket ger hög kvalitet och kontinuitet i hela verksamheten. För att komma till enheten krävs en läkarremiss.

Målgruppen för ASiH
Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.

Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.

Patient med sjukdoms- symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

ASiH bedrivs i kommunerna Lidingö, Stockholms innerstad, Solna, Vallentuna, Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd och Norrtälje.

Målgruppen för SPSV
Patienter som är 18 år och äldre som oavsett diagnos behöver specialiserad vård i livets slutskede och har en komplex sjukdomsbild, som inte svarar på behandling och har en begränsad återstående livstid.

På Byle Gård och på SPSV Norrtälje Roslagen är trygghet och livskvalitet för både patienter och närstående något vi aktivt arbetar med, vi har därför bland annat valt att ha egna kockar som lagar all mat.

För SPSV gäller vårdval i hela Region Stockholm.

 

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 32 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 280 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Nej
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Läkarremiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 8
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 5
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 18
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 3
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan paramedicinare

Annan personal: Psykosocial sjuksköterska

Senast uppdaterad: 26 oktober, 2023