Palliativguiden

Storsjögläntan

Kontaktuppgifter

Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Kommun: Östersund

Enheter som ingår i verksamheten Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam och det Palliativa konsultteamet

Län/Region: Jämtlands län

Telefon: 063-153094

Fax: 063-154537

Webbplats: http://www.jll.se/net/Startsida/Hälso-%20och%20sjukvård/Östersunds%20sjukhus/Kirurgi/Storsjögläntan

Kontaktperson: Bertil Axelsson

Verksamhetschef: Anna Warg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1993

Verksamhetsbeskrivning

Storsjögläntan är ett specialiserat palliativ hemsjukvårdsteam baserat på Östersunds sjukhus som stöttar obotligt sjuka patienter med progressiv sjukdom och begränsad överlevnad som vill vårdas i det egna hemmet så länge som möjligt. Upptagningsområdet är hela Jämtlands län oavsett ålder och grundsjukdom. Teamet består av 1,5 läkartjänster fördelat på 3 personer, 7 heltids sjuksköterskor, 1 sekreterare och 50% kurator. Teamet arbetar kontorstid. Ett utvecklat samarbete med kommunalt anställda distriktssköterskor över hela länet möjliggör sjuksköterskestöd i hemmet över hela länet 24 timmar om dygnet, 7 dygn i veckan. Patienten remitteras från läkare på sjukhuset eller i primärvården. Det medicinska ansvaret ligger på teamets läkare när patienten vårdas i hemmet och på ansvarig avdelningsläkare vid behov av sjukhusvård. Det primära omvårdnadsansvaret ligger hos distriktssköterskorna med teamets sjuksköterskor som konsultativt stöd. Cirka 175 anslutna patienter avlider årligen, varav 65-70% avlider i det egna hemmet. Mediananslutningstiden är 45-50 dagar med en spridning upp till 1-2 år. Det avgörande för anslutning är patientens behov av specialiserad palliativ kompetens.

Palliativt konsultteam med 1 heltids läkare (2 individer), 1 heltids sjuksköterska, 50% kurator. Varje sjukhusavdelning har schemalagt besök av teamets läkare och sjuksköterska i samband med rond var fjortonde dag. Boenden får besök i samband med distriktsläkarrond var fjärde vecka. Alla enheter är fria att kontakta teamet dessemellan vid behov. Kuratorn arbetar framför allt med stöd av olika personalgrupper i form av 1-3 träffar/grupp för att hjälpa personalen hitta gemensamma strategier och dela tankar runt mötena med de palliativa patienterna och deras närstående. Dessutom har teamets läkare 6 bokningsbara mottagningsbesök/vecka på onkologmottagningen för patienter med symtomlindringsbehov eller där aktiv onkologisk behandling är på väg att avslutas. Utbildningsträffar för olika personalgrupper ordnas i samråd med deltagande enheter.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Cirka 50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Sjukhuset avdelningar samt ett boende och ansvarig dl/kommun (8 st i länet)
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2 stycken
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Lymfterapeut

Senast uppdaterad: 27 mars, 2018