Palliativguiden

Storsjögläntan

Kontaktuppgifter

Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Kommun: Östersund

Enheter som ingår i verksamheten Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam och det Palliativa konsultteamet

Län/Region: Jämtlands län

Telefon: 063-153094

Fax: 063-154537

Webbplats: https://www.jll.se/net/Startsida/Hälso-%20och%20sjukvård/Östersunds%20sjukhus/Kirurgi/Storsjögläntan

Kontaktperson: Bertil Axelsson

Verksamhetschef: Anna Warg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1993

Verksamhetsbeskrivning

Storsjögläntan är ett specialiserat palliativ hemsjukvårdsteam baserat på Östersunds sjukhus som stöttar obotligt sjuka patienter med progressiv sjukdom och begränsad överlevnad som vill vårdas i det egna hemmet så länge som möjligt. Upptagningsområdet är hela Jämtlands län oavsett ålder och grundsjukdom. Teamet består av 1,5 läkartjänster fördelat på 3 personer, 7 heltids sjuksköterskor, 1 sekreterare och 50% kurator. Teamet arbetar kontorstid. Ett utvecklat samarbete med kommunalt anställda distriktssköterskor över hela länet möjliggör sjuksköterskestöd i hemmet över hela länet 24 timmar om dygnet, 7 dygn i veckan. Patienten remitteras från läkare på sjukhuset eller i primärvården. Det medicinska ansvaret ligger på teamets läkare när patienten vårdas i hemmet och på ansvarig avdelningsläkare vid behov av sjukhusvård. Det primära omvårdnadsansvaret ligger hos distriktssköterskorna med teamets sjuksköterskor som konsultativt stöd. Cirka 175 anslutna patienter avlider årligen, varav 65-70% avlider i det egna hemmet. Mediananslutningstiden är 45-50 dagar med en spridning upp till 1-2 år. Det avgörande för anslutning är patientens behov av specialiserad palliativ kompetens.

Palliativt konsultteam med 1 heltids läkare (2 individer), 1 heltids sjuksköterska, 50% kurator. Varje sjukhusavdelning har schemalagt besök av teamets läkare och sjuksköterska i samband med rond var fjortonde dag. Boenden får besök i samband med distriktsläkarrond var fjärde vecka. Alla enheter är fria att kontakta teamet dessemellan vid behov. Kuratorn arbetar framför allt med stöd av olika personalgrupper i form av 1-3 träffar/grupp för att hjälpa personalen hitta gemensamma strategier och dela tankar runt mötena med de palliativa patienterna och deras närstående. Dessutom har teamets läkare 6 bokningsbara mottagningsbesök/vecka på onkologmottagningen för patienter med symtomlindringsbehov eller där aktiv onkologisk behandling är på väg att avslutas. Utbildningsträffar för olika personalgrupper ordnas i samråd med deltagande enheter.

Palliativa onkologiska slutenvårdsplatser (8st) finns sedan 181101 på kirurgkliniken och är i dagsläget ämnade för cancerpatienter från kirurgkliniken och öronkliniken. Platserna sköts av en heltidsöverläkare med palliativmedicinsk specialistkompetens och en underläkare från kirurgkliniken. Sjuksköterskor och undersköterskor har delvis tjänstgöring även på intilliggande urologiavdelning. Kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist deltar regelmässigt i teamronder.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Cirka 50 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Sjukhuset avdelningar samt ett boende och ansvarig dl/kommun (8 st i länet)
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 2 stycken
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Lymfterapeut

Senast uppdaterad: 20 maj, 2019