Palliativguiden

Palliativa enheten

Kontaktuppgifter

Region Jämtland Härjedalen, Box 654
831 27 Östersund

Kommun: Åre, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Östersund, Ragunda, Strömsund

Enheter som ingår i verksamheten Storsjögläntan, palliativa konsultteamet samt palliativa vårdavdelningen

Län/Region: Jämtlands län

Telefon: Storsjögläntan 063-154672, Palliativa konsultteamet 063-153190, Palliativa vårdavdelningen 063-154683

Fax: 063-154511

Webbplats: www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/hitta-vard/kontaktkort/Storsjoglantan-Ostersund/

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: Storsjögläntan 1992, Palliativa konsultteamet 2010 och Palliativa vårdavdelningen 2018.

Verksamhetsbeskrivning

Palliativa enheten på Östersunds sjukhus innefattar Storsjögläntan, palliativa konsultteamet (PKT) samt palliativa vårdavdelningen.

Storsjögläntan är ett specialiserat palliativt hemsjukvårdsteam som stöttar obotligt sjuka patienter med progressiv sjukdom och begränsad överlevnad som vill vårdas i det egna hemmet. Upptagningsområdet är hela region Jämtland Härjedalen oavsett ålder och grundsjukdom. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut samt sekreterare. Teamet arbetar kontorstid. Ett utvecklat samarbete med kommunalt anställda distriktssköterskor över hela regionen möjliggör sjuksköterskestöd i hemmet 24 timmar om dygnet, sju dygn i veckan. Patienten remitteras från läkare på sjukhuset eller i primärvården. Det medicinska ansvaret ligger på teamets läkare när patienten vårdas i hemmet. Det primära omvårdnadsansvaret ligger hos distriktssköterskorna med teamets sjuksköterskor som konsultativt stöd. Det avgörande för anslutning är patientens behov av specialiserad palliativ kompetens i hemmet.

Palliativa konsultteamet består av läkare, sjuksköterska samt kurator. Varje sjukhusavdelning har schemalagt besök av teamets läkare och sjuksköterska. Teamet är också tillgängligt för konsultstöd i kommunal vård samt primärvård. Kuratorn arbetar framför allt med stöd av olika personalgrupper i form av träffar för att hjälpa personalen att hitta gemensamma strategier och dela tankar runt möten med patienterna med palliativa vårdbehov och deras närstående. Palliativa konsultteamet har bokningsbara mottagningsbesök för patienter med symtomlindringsbehov eller där aktiv onkologisk behandling är på väg att avslutas. Palliativa konsultteamet har också ett utbildningsuppdrag för personal i region, primärvård samt kommunal vård.

Palliativa vårdavdelningen är en slutenvårdsavdelning som inryms under kirurgkliniken och är i dagsläget ämnade för patienter med palliativa vårdbehov från kirurgkliniken, öron-näsa-hals, ortopedkliniken samt kvinnokliniken. Åtta vårdplatser sköts av läkare med palliativmedicinsk specialistkompetens, en ST-läkare i palliativ medicin och en underläkare. Avdelningen är bemannad med undersköterskor och sjuksköterskor. Kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut deltar regelmässigt i teamronder.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 8 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , Cirka 50 platser
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Teamet arbetar mot sjukhusets avdelningar och mottagningar samt mot primärvården och de kommunala boendena.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 4
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 5
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 3
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Läkarstöd via primärvårdens och sjukhusets jourlinjer.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Nej
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 4 april, 2024