Palliativguiden

Palliativa enheten Handen SPSV Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Kontaktuppgifter

Dalarövägen 6
13625 Haninge

Kommun: Haninge

Enheter som ingår i verksamheten Praktikertjänst N.Ä.R.A. bedriver ASIH Tyresö, ASIH Haninge Västra, ASIH Nynäshamn, ASIH Tullinge, ASIH Södertälje, ASIH Lidingö, ASIH Sollentuna, ASIH Täby, ASIH Västerort, ASIH Väsby samt våra palliativa avdelningar i Handen och Upplands-Väsby.

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-6064002

Fax: 08-6064170

Webbplats: www.praktikertjanstnara.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: landsting

Driftsform: privat

Startår: 2003

Verksamhetsbeskrivning

Praktikertjänst N.Ä.R.A. erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personfokuserad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård på uppdrag av Landstinget och HSN förvaltning.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård och att vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid personfokus med vår vårdfilosofi som i enighet med ”de 6 S:en” skall få genomsyra hela vår verksamhet. Palliativ vård ges i form av heldygnsvård i hemmet eller slutenvård.

Vår specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning har 22 platser i enkelrum med personlig inredning, ett utökat utbud av tv-kanaler och med möjlighet för närstående att övernatta. Vi arbetar efter patientnärmre vård, vår personal har hög kompetens och avdelningen har fria besökstider.

Vuxna patienter över 18 år, är välkomna från hela länet efter patientens fria vårdval. Vi lägger stor vikt vid att göra vårdtiden så värdig som möjligt med fokus på att möta personens individuella önskemål och behov. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symtomlindring och omvårdnad. Stöd till anhöriga ser vi som en viktig del av vården.

Vi tar även emot patienter till ASIH med multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är övervägande och målet är trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse. En till två dagar i veckan bedrivs dagvård på avdelningen med aktiviteter för de som är inskrivna i ASIH eller på avdelningen.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierad inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö och vi är certifierade i HBT och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete genom lokala vårdprogram och registrering i Palliativregistret.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 22 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , i Stockholms södra länsdelar har vi 252 platser platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 3
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Medicinsk sekreterare och koordinator

Senast uppdaterad: 19 december, 2014