Palliativguiden

Palliativa avdelningen Handen, Specialiserad palliativ slutenvård, SPSV

Kontaktuppgifter

Dalarövägen 6
13625 Haninge

Kommun: Haninge

Enheter som ingår i verksamheten Aleris Närsjukvård, bedriver avancerad sjukvård i hemmet ASIH, i följande team: ASIH Tyresö, ASIH Haninge Västra, ASIH Haninge Östra, ASIH Nynäshamn, ASIH Huddinge, ASIH Botkyrka, ASIH Södertälje, ASIH Lidingö, ASIH Sollentuna, ASIH Täby, ASIH Västerort, ASIH Järfälla, ASIH Väsby samt slutenvård genom våra palliativa avdelningar i Handen, Upplands-Väsby och på Lidingö.

Län/Region: Stockholms län

Telefon: 08-6064002

Fax: 08-6064170

Webbplats: www.aleris.se

Kontaktperson: Katarina Ramqvist

Verksamhetschef: Roger Larsson

Huvudman: region

Driftsform: privat

Startår: 2003

Verksamhetsbeskrivning

Aleris Närsjukvård erbjuder befolkningen i Stockholms södra och norra länsdelar personcentrerad specialiserad hemsjukvård eller specialiserad palliativ vård på uppdrag av Region Stockholm.

Vårt mål är att patienten ska vara delaktig i beslut om sin vård och att vi ska ge stöd till närstående och utifrån en helhetssyn uppnå bästa möjliga livskvalitet och trygghet. Vi lägger stor vikt vid personens behov genom att vår vårdfilosofi som i enighet med ”de 6Sn” skall få genomsyra hela vår verksamhet. Palliativ vård ges i form av heldygnsvård i slutenvård eller i hemmet med ASIH.

Vår specialiserade palliativa slutenvårdsavdelning har 24 platser i enkelrum med personlig inredning, ett utökat utbud av tv-kanaler och med möjlighet för närstående att övernatta. Vi arbetar efter patientnärmre vård, personalen har hög kompetens och avdelningen har fria besökstider.

Vuxna patienter över 18 år, är välkomna från hela länet efter patientens fria vårdval. Vi lägger stor vikt vid att göra vårdtiden värdig med fokus på att möta personen med sina individuella önskemål och behov. Vårt arbete koncentreras på kvalificerad symtomlindring och omvårdnad. Stöd till anhöriga ser vi som en viktig del av vården.

En till två dagar i veckan bedrivs dagvård på avdelningen med aktiviteter för de som är på avdelningen eller är inskrivna i ASIH.

Verksamhetens 15 ASIH-team finns i lokalt belägna enheter i länet, nära patienterna, för att kunna erbjuda både tillgänglighet och trygghet. ASIH tar emot patienter med t.ex. cancer, neurologiska sjukdomar, KOL, hjärtsvikt, multisjuklighet och komplexitet där risken för frekventa akutbesök är överhängande.  Målet är personcentrerad vård med trygghet och sjukdomskontroll för att undvika sjukhusvistelse. Vi bedriver ett nära samarbete med vårdgrannar för att vårdövergångar ska ske patientsäkert och i samverkan.  Vi håller en hög servicenivå gentemot våra remittenter och besvarar remisser inom några timmar. Från ASIH kan man ofta snabbt komma till avdelningen.

Verksamhetens kvalitetsledningssystem är ISO-certifierad inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är även certifierad i HBTQ. Det innebär att ett systematiskt och ständigt aktivt arbete med kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete pågår genom olika lokala vårdprogram och uppdrag.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 24 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , i Stockholms södra länsdelar har vi 252 platser platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Vi erbjuder konsultativt stöd och rådgivning till övriga vårdgivare i individuella patientfrågor.
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 1
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 1
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Ja
Dietist Ja
Sjukgymnast Ja
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Medicinsk sekreterare och koordinator

Senast uppdaterad: 21 september, 2023