Palliativguiden

Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH), Palliativt centrum

Kontaktuppgifter

Genetikvägen 4
756 51 Uppsala

Kommun: knivsta, Uppsala

Län/Region: Uppsala län

Telefon: 018-617 18 80

Fax: 018-617 09 00

Webbplats: www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/avdelningen-for-specialiserad-hemsjukvard/

Kontaktperson: Linda Frode

Verksamhetschef: Henrik Lindman

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1998

Verksamhetsbeskrivning

Sjukvårdsteamets uppdrag innebär specialiserad hemsjukvård för patienter oavsett diagnos som kräver medicinska insatser i stor omfattning.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 35 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Annan personal: Läkarsekr

Senast uppdaterad: 26 juni, 2024